Overenskomstforhandlinger i det offentlige ved at være i hus

KØBENHAVN:Sundhedsområdet bliver efter al sandsynlighed færdig med sine overenskomstforhandlinger i denne weekend. Dermed er det tæt på, at hele det offentlige område har fået nye overenskomster i hus. Tirsdag morgen faldt de statsansattes overenskomst på plads, og sidste weekend fik de ansatte i amter og kommuner ny overenskomst. Dermed er det lykkedes at få forhandlet nye løn- og arbejdsforhold for omkring 800.000 ansatte på plads. Også forhandlingerne i de enkelte fagforbund - de såkaldte organisationsforhandlinger, som har kørt sideløbende med de generelle forhandlinger, ser ud til at kunne være afgjort inden mandagens deadline. Senest fik akademikerne og pædagogerne forhandlet lokale aftaler hjem. For pædagogernes vedkommende blev der lavet aftale for den lokale løndannelse, hvor lederne fik afsat en større del af de generelle lønstigninger til lokal fordeling, mens assistenterne og mellemlederne afsatte færre penge til lokal udbetaling. Og lige præcis den lokale løn via lønsystemet Ny Løn har - sammen med aftaler om arbejdstid - været et af de store omdrejningspunkter i organisationsforhandlingerne i amter og kommuner. Fagforbundene har for store deles vedkommende ønsket en afskaffelse af Ny Løn, som består af en grundløn med lokalt aftalte tillæg for eksempelvis funktion og kvalifikationer. Begrundelsen er, at arbejdsgiverne ikke har udbetalt de aftalte lønkroner, men i stedt har henvist til, at kommunens kasse var tom. Derfor ønskede blandt andre lærerne, sygeplejerskerne og en række funktionærforbund at få afskaffet systemet, og i amter og kommuner er det lykkedes for lærerne helt at undgå at afsætte penge til lokal fordeling, mens det ser ud til, at Sundhedskartellet, der forhandler for 70.000 ansatte i sundhedssektoren, som de eneste får lavet sig et helt nyt lønsystem. Hos flere fagforbund har det været ønsket at lave nye arbejdstidsaftaler, men for de flestes vedkommende er det endt med mindre justeringer, og hos folkeskolelærerne måtte parterne helt opgive at lave en ny aftale. De generelle forhandlinger er for hele det offentlige område endt med stigninger i løn og pension, og de ansatte får forbedret pensionsindbetalingen under barselsorloven, så der fremover indbetales pension under hele den dagpengeberettigede orlov. Samtidig er der lavet aftale for en kollektiv udligning af udgifterne til at sende ansatte på barsel i amter og kommuner, så det ikke længere alene er de kvindetunge fag, som betaler. I staten blev der for første gang lavet en aftale for ansættelse af etniske minoriteter på nedsat løn og med pligt til efteruddannelse, mens amter og kommuner fik en ny aftale om forebyggelse af stress hos de ansatte. For hele det offentlige område er det aftalt, at ingen går ned i løn i forbindelse med kommunalreformen i 2007. Tilbage i spil er forhandlingerne på det private arbejdsmarked for blandt andet 50.000 ansatte i finanssektoren og 20.000 gartnere og dyrepasser på det grønne område. Her er der større problemer, for forhandlingerne er p.t. brudt sammen uden umiddelbar udsigt til en løsning. /ritzau/