Skattepolitik

Overflod - til nogle

Ifølge en netop udsendt rapport fra Danmarks Statistik er indkomsten for den rigeste tiendedel af befolkningen de sidste 20 år steget med 31 pct., medens den fattigste tredjedel har opnået en stigning på 18 pct..

Alene de sidste 10 år er de højeste lønninger vokset dobbelt så meget som de laveste. Grundet ringe arbejdsløshed og stigende realløn de sidste 15 år er velstanden vokset; men væksten har samtidig skabt betydelig ulighed mellem rig og fattig. Det fremgår af Danmarks Statistiks rapport, at afstanden mellem rig og fattig ikke har været større siden 1960erne. De enorme kapitalgevinster, som boligejerne har opnået siden år 2000 takket være boligprisernes himmelflugt og Venstres skattestop, har derudover været med til at skabe yderligere kløfter/uligheder i dansk økonomi. Stigningen i boligens friværdi siden år 2000 viser tydelig store forskelle mellem by og landområder - mellem ejere og lejere og mellem generationer. Det er i dag nærmest umuligt for unge førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet i store dele af Danmark. Stigningen i boligens friværdi siden år 2000 udgør på Frederiksberg 3.147.917 kr. - i Gentofte 2.949.686 kr. medens den i Brovst udgør 134.062 kr. De sidste tre kvartaler af 2005 steg friværdien ifølge Realkredit Danmark med 212 mia. - det svarer til 800 mio. om dagen. Nybolig har i december 2005 beregnet, at en boligejer med en lejlighed på det rette sted ved salg kunne indkassere en skattefri gevinst på 1430 kr. pr dag. Venstres skatteminister Kristian Jensen har bedt folk bemærke, såfremt de i weekenden mødte en elektrikker, tømrer eller murer køre rundt i sommerhusområdet i firmavogn; idet der jo i et sådant tilfælde kunne være en mulighed for, at en medarbejder ”i sit ansigts sved” ville udføre ”sort arbejde”, og det er forbudt og skal anmeldes. Tjener man derimod skattefrit 1430 kr. pr. dag uden at røre en finger, er det helt OK for Venstres skatteminister. Der er ingen tvivl om, hvorfor statsminister Anders Fogh fik mere end almindelig travlt, da socialminister Eva Kjer Hansen udtalte glæde over den stigende ulighed. ”Jo større ulighed, des bedre, for det skaber dynamik i sanfundet” - ”Vi må gøre op med årtiers ”ligemageri” , siger ministeren. Det er også derfor, at beskæftigelsesminister Claus Frederiksen og Fogh nu løfter pegefingeren over for finansordfører Peter Christensen, der har udtalt sig meget positivt om den stigende ulighed i samfundet. Den skal der ikke tales om, er ordren fra Fogh og Frederiksen. Makkes der ikke ret, kan man blive frataget sit job i deres såkaldte ”liberale” parti. I det første evangeliums kap. 13 vers 12 skriver evangelisten Mattæus: Thi den, som har, ham skal der gives, og han skal få overflod; men den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har. Dette gamle skriftsted, der er skrevet ca. år 70, er stadig aktuelt. Der er dog enkelte DF-pastorer, der fornægter al form for ulighed under den nuværende regering.