Lokalpolitik

Overførsel af bevillinger

HIRTSHALS: Hirtshals Byråd sagde på sit martsmøde ja til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger inden for socialudvalget på godt 980.000 kr. Det samme var tilfældet med anlægsbevillinger til Vikingbanke i Hirtshals og Smedegården i Bindslev. Der var tillige overførsel af rådighedsbeløb inden for økonomiudvalgets område på godt 600.000 kr., for administrationen på knap 105.000 kr samt til vejvæsen på knap 1.300.000 kr. Samtidig blev der givet en anlægsbevilling på 1.837.000 kr. til vejbelysning, trafiksikkerhed og trafikal byudvikling samt til vedligeholdelse af asfaltbelægning. Tilsvarende budgetmæssige manøvrer foregik desuden inden for kloakvæsen, vandforsyning, serviceafdelingen samt for børne- og kulturudvalgets område - her var der tale om overførsel af såvel anlægs- som driftsbevillinger. Holm