Forskning

Overførselsindkomsterne truer velfærdsstaten

Det haster med et nationalt kompromis om velfærdsmodellen

ÅRHUS:Der er brug for intet mindre end et "nationalt kompromis", hvis velfærdsstaten skal sikres. Partierne må i fællesskab reformere velfærdsmodellen. Ellers går det galt. Den konstatering kommer fra Christoffer Green-Pedersen, forsker ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, der har skrevet en ph.d.-afhandling om velfærdsreformer. Sammen med sin svenske kollega, Paula Blomqvist fra Uppsala Universitet, har Christoffer Green Pedersen forsket i "indbyggede konflikter" i de skandinaviske velfærdsmodeller. Han siger til Jyllands-Posten, at det vil kræve en kraftanstrengelse at fastholde velfærdsmodellen. Flere ældre forlader arbejdsmarkedet, de sociale udgifter til andre passive grupper, herunder førtidspensionister og de nye indvandrere, der ikke integreres på arbejdsmarkedet, resulterer i overbelastede budgetter. Den udgift kan kun dækkes med en nettotilgang til arbejdsmarkedet eller ved en finanspolitisk stramning, som holder. I denne uge advarede vismændene mod efterlønnen, for ifølge prognoserne mindskes arbejdsstyrken langt ud i fremtiden. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at udgifterne til de sociale ydelser stiger kraftigt i disse år. Rockwool-Fonden har sat tal på stigningen i udgifter til indvandrere og flygtninge i det danske samfund. Politikernes udfordring er ifølge Århus-forskeren at reducere overførselsindkomster som dagpenge, kontanthjælp og førtidspension sideløbende med opretholdelse af et højt serviceniveau på vitale vælgerområder som sundhed, børn og uddannelse. Men Christoffer Green-Pedersen tvivler på, at politikerne har mod til at træffe de nødvendige beslutninger. - Den borgerlige regering erobrede regeringsmagten ved at være mere socialdemokratisk end Socialdemokratiet. Valgsejren var altså ikke et frikort til at fjerne efterlønnen eller reformere velfærdsmodellen snarere tværtimod. De borgerlige har kun mandat til at foretage de "nødvendige" indgreb over for indvandrerne, som socialdemokraterne ikke turde, og at få dem til at bidrage til det danske samfund, siger han. /ritzau/