Børnepasning

Overførselsudgifterne sprænger igen det kommunale budget

BRØNDERSLEV:Borgmester Jens Arne Hedegaard havde også en forklaring på, hvorfor budgettet er sprængt. De helt store områder, hvor budgettet ikke holder, er som tidligere år overførsels-udgifterne, hvor der er Inden for folkeskolen er der et merforbrug på 1,6 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at der er betalt mere end ventet for pasning af børn i andre kommuner, at flere børn er blevet anbragt på specialarbejderskoler, ligesom der er brugt flere pege på støttetimer inden for det såkaldte normal-område. Flere børn er anbragt på special-fritidshjem, mens der har været øgede varme-udgifter. Også pasningen af børn er blevet dyrere. Dette område har fået en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. Det er en følge af, at flere børn er anbragt i specialbørnehave, ligesom flere børn er passet i privat pasning. Inden for råd og vejledning er 60 børn anbragt uden for hjemmet, hvor der var budgetteret med 54 børn. Anbringelserne har været dyrere. Området for hjælpemidler har brugt en mio. kr. mere end budgetteret. Men det går den rigtige vej, kunne byrådet konstatere. I forhold til 2003 er det lykkedes at reducere udgifterne med en halv million kroner. Overførselsudgifterne er et smertensbarn, som Brønderslev Kommune deler med andre kommuner i Danmark. Brønderslev Kommunes overførsels-udgifter er på 118 mio. kr., hvilket er 13 mio. kr. mere end budgetteret. Borgmester Jens Arne Hedegaard oplyste, at problem-områderne hovedsageligt er kontanthjælp og sygedagpenge. -Der har simpelthen været flere på kontanthjælp end budgetteret. Udgifterne til jobtræning er steget, men det skyldes, at kommunens andel af lønudgiften til dette er steget fra 5 til 13 kr. i timen Der er skredet ind, og det betyder en merudgift på 5,4 mio. kr. i forhold til 9 mio. kr., hvis der ikke var blevet gjort en ekstra indsats. Jens Arne Hedegaard kunne glæde sig over, at der er anvendt 4,5 mio. kr. til trafiksikkerhed og genopretning af veje. - Jerslev fik gang i sit store byfornyelsesprojekt. Vi har oplevet, hvordan hele byen aktivt har taget del i projektet. Der bruges mange penge på skolerenovering, men de penge er givet godt ud.