Overforbrug for de få?

Det er altid interessant at kaste et blik på debatsiderne, hvor forskellige meninger kommer til udtryk.

De fleste debattører har ofte gode argumenter for en sag eller undrer sig over problemstillinger i samfundet, og atter nogle har indlæg, hvor indholdet er mere tvivlsomt, men med en høj underholdningsværdi. Et eksempel på sidstnævnte kan man læse (13.4.) i form af et indlæg af hr. Carl Frede Haugaard (CFH), som optimistisk spår om bedre vinde både for økonomien og for regeringen - blandt andet kan der læses, frit fortolket, at regeringen har stimuleret købelysten hos den enkelte forbruger gennem at have ført en fornuftig og ansvarlig økonomisk politik(!). Dette C.F.H.-postulat er naturligvis ikke overraskende, men det er nok de færreste erhvervsdrivende, der synes, at de sidste års økonomi- og erhvervspolitik har været noget at råbe hurra for - faktisk har perioden været mest karakteriseret af en handlingslammet erhvervsminister, der mest har siddet på hænderne, bortset fra diverse "pakker", som reddede nødstedte pengeinstitutter, men som absolut ikke stimulerede nyinvesteringer og den produktive del af erhvervslivet. Men tilbage til C.F.H.'a udsagn om, at forbrugerne har forstået vinket og nu finder tegnebogen frem og køber - og det er jo godt, da det stimulerer efterspørgslen efter varer og tjenesteydelser i det danske samfund og sandsynligvis udlandet - så kommer der gang i hjulene. Det kan så undre, at man af samme debattør - hr. Carl Frede Haugaard - 14.4., altså dagen efter, kan læse om, hvorledes slagteriarbejderne "belaster" arbejdsgiveren med et højt lønniveau - især sammenlignet med deres tyske kolleger. Vi havde jo lige læst dagen før, at det er godt, at forbrugerne er begyndt at bruge penge for at stimulere efterspørgselskomponenten i samfundet. Men kræver dette så ikke, at lønmodtageren har en lønindtægt på et rimeligt niveau... "Oder was", eller (over)forbrug er måske i C.F.H.'s verden forbeholdt de få? I stedet for at stille en 3F-medarbejder et spørgsmål burde C.F.H. måske stille sig selv det spørgsmål, ikke hvordan reallønnen for de to nævnte slagteriarbejdere kan være den samme, men hvordan købekraften kan være den samme jf. debatindlægget 14.4. hvis dette udokumenterede udsagn ellers står til troende. Eller med C.F.H.'s egne ord: "Hvordan hænger dette sammen?"