Overgaard Gods i 450 år

Overgaard Gods nord for Havndal opførtes i 1545-1547 med adelsmand og rigsråd Jørgen Lykke som bygherre. Slægten lykke besad godset til 1661, hvor generalløjtnant Friederich von Arenstorff tog over. Hans efterkomme drev Overgaard Gods til 1910. Den nye ejer, hofjægermester Adolf Frederik Holten Castenschiold, lod foretage en gennemgribende og tiltrængt renovering på herregården. Fra 1938 til 1981 tilhørte godset den kendte modstandsmand Flemming Juncker. Han udvidede godset til knap 2400 hektar via 1000 hektar landvindinger fra Mariager Fjord og Kattegat. Siden 1984 har Peter Andersen som ene-aktionær ejet godset. Nye moderniseringer og renoveringer er foretaget. 1631 hektar er udlagt til markbrug og 364 hektar til skov. Fortrinsvis til juletræer og pyntegrønt. Desuden hører knap 1000 hektar skov i Vendsyssel (Dronninglund og Hytten) til godsets besiddelser. Svinestaldene producerer godt 25.000 smågrise og godt 1200 søer og polte. Godset driver også firmaerne Overgaard Agro (grovvare) samt Overgaard Gods transportfirma. Biblioteket på Overgaard Gods, indrettet omkring 1730 af hofsnedkermester Mathias Ortmann, er enestående i Danmark. Det rummer mere end 1000 bøger under tilsyn af Det Kongelige Videnskabers Selskab. Et eksemplar fra 1548 af Valdemars Sejrs Jyske Lov - stadfæstet i 1241 - findes i biblioteket. Det samme gør et Danmarkskort fra 1601. Godsets galleri rummer mange værdifulde malerier. Herunder et hovedværk fra det 17. århundredes danske kunst: Et portæt af Christence Lykke - formentlig malet af den nederlandske maler Abraham Wuchters.