EMNER

Overgreb fortsætter

ISRAEL:Den israelske statsmagts overgreb på den palæstinensiske civilbefolkning fortsætter tilsyneladende med uformindsket styrke. En civilbefolkning, der gennem flere år er blevet holdt på et eksistensminimum på grund af blokader og chikanerier, der har umuliggjort en tålelig tilværelse, bliver nu udsat for først massive bombeangreb og dernæst en altødelæggende landoffensiv, der vil få ufattelige konsekvenser med store civile tab ud over de allerede 600 dræbte og flere tusinder sårede. Israels fremfærd bringer dem fjernere og fjernere fra den fredelige fremtid, de selv proklamerer er deres mål med indsatsen. En fredelig løsning fordrer et ophør af de ulovlige bosættelser på Vestbredden og i Østjerusalem, en genetablering af grænserne fra 1967 samt en løsning på problemet med de fordrevne palæstinensiske flygtninge. Når de betingelser er på plads, er det en opgave for det internationale samfund at sikre en fremtid både for en israelsk og en palæstinensisk stat. Fortsat krig skaber flere og flere ekstremister både på palæstinensisk og israelsk side. Derfor er det en skandale, at den danske regering ikke griber ind og indskærper over for den israelske regering, at den nuværende politik er uacceptabel og vil medføre sanktioner fra det internationale samfund. Kun ved at skabe en tro på en levedygtig fremtid for både en israelsk og en palæstinensisk stat kan freden sikre.