Overgreb kan give lange straffe

Moderen risikerer otte års fængsel. Mens anklageren vil have faderen i dømt en tidsubestemt forvaringsdom i Serritslev-sag.

Hjemmet i Serritslev hvor børnene boede. Foto: Henrik Louis

Hjemmet i Serritslev hvor børnene boede. Foto: Henrik Louis

I slutningen af april vil statsadvokaturen forsøge at få bevist at et forældrepar fra Serritslev står bag en række grove krænkelser mod deres ni børn. Anklageskriftet, der lå klar fredag, løfter for første gang sløret for de uhyrlige forhold, som de ni børn har levet under i flere år. I alt er der ni punkter i anklageskriftet, der udover punkterne om grov vold og vanrøgt også indeholder voldtægter mod både faderens ældste datter og en 14-årig steddatter. Desuden blev den ældste datter tvunget til at blive bedækket af en hest. Den samme datter er i følge anklageskriftet, også blevet sat til at grave sin egen grav, skovle sne i tynde sko, så hun fik begyndende koldbrand og er blevet holdt indespærret i et mørkt rum uden vand og varme i en periode på et halvt år. Desuden blev hun nedværdiget ved, at faderen tissede på hende. Ligesom faderen forsøgte at tvinge pigen til at have sex med en bror. Tavs om beviser Vicestatsadvokat fra Nord- og Østjylland, Michael Møller Hansen, vil ikke sige noget om, hvilke beviser, der vil blive fremlagt i retten for at få forældrene dømt for de opsigtsvækkende anklager. Udover børnene har der været afhørt en række vidner i sagen, men hvem der er afhørt, og hvordan de kan bruges til at bevise anklagemyndighedens påstande, vil vicestatsadvokaten heller ikke løfte sløret for, før sagen om et par måneder vil blive oprullet i retten. Risikerer årelange straffe Moderen risikerer op til otte års fængsel for anklagerne om medvirken til grov vold, vanrøgt og ulovlig tvang. Mens faderen kan blive idømt op til tolv års fængsel. Dog fortæller Michael Møller Hansen, at de vil forsøge at få dømt manden en forvaringsdom med en tidsubestemt straf. En forvaringsdom, der er en form for en behandlingsdom. En sådan dom vil ikke blive afsonet i et fængsel, og kommer på tale ved særdeles grove forbrydelser, hvor den dømte anses for at være sindssyg.