Overilet at trække Irak-ledelsen hjem

At trække ledelsen i Irak hjem er en overilet handling af forsvarsministeren og forsvarschefen. Grundlaget er auditørkorpsets foreløbige undersøgelser af en hjemsendt efterretningsofficers arbejde med afhøringer.

Hele den politisk opblæste sag skyldes ubrugelige tolkes henvendelse til den hjemsendte ledelse. Forsvarskommandoens udsendelse af civile tolke med arabisk baggrund, uden kendskab til militæret og kort uddannelse er forsvarschefens ansvar. Forsvaret skal uddanne egne folk med kendskab til arabisk sprog. Er der ikke nok må det være muligt at finde civile danskere, der behersker sproget. Henset til den korte resterende tid ledelsen havde tilbage i Irak og auditørkorpsets endnu ikke færdiggjorte arbejde var det en forhastet beslutning at trække ledelsen hjem, uanset den politiske andedam i Danmark. Meget tyder på, at der skal strammes op på regler og procedure for afhøringer, uanset konventioner. Der skal anvendes rutinerede efterretningsofficerer med flere års tjeneste. Sagen skaber stor utryghed blandt forsvarets ansatte, der skal udføre de farlige opgaver i Irak. Den gode indsats overskygges af forkludring i Danmark. Forsvarsministeren og forsvarschefen er blæst omkuld af en lille tolkesag, der kunne være undgået med anvendelse af kvalificeret personel.

Forsiden