Overlæge: Gravide kan stole på rådgivningen

Aalborg-læge opfordrer udenforstående kolleger til ikke at skabe unødig frygt

NORDJYLLAND:Gravide kvinder bør kun rådgives om fødested af specialister. Og ikke af læger, der ikke har kendskab til specialet. Det fastslår Margrethe Møller, overlæge på gynækologisk-obstretrisk afdeling på Aalborg Sygehus. Den kontante udmelding har tydelig adresse ikke alene til de gravide kvinder i Nordjylland, men også til Ahmed Aziz, formand for de yngre læger på Frederikshavn Sygehus. Ahmed Aziz har advaret gravide kvinder om, at det er falsk tryghed at føde på klinikken i Frederikshavn, som udelukkende er ledet af jordemødre. Han pointe er, at gravide løber en risiko ved at føde i Frederikshavn, fordi de skal overflyttes til Hjøring, hvis der opstår komplikationer. Margrethe Møller synes bestemt ikke, at der er grund til at sprede den slags frygt. Hun opfatter det som utidig indblanding. - Gravide nordjyske kvinder kan fortsat værte helt trygge ved at følge den rådgivning og vejledning, de får ved graviditetsundersøgelse hos jordemoder, praktiserende læge og derefter vælge det fødetilbud, der passer dem bedst. Specialisten fra Aalborg erkender, at der kan opstå komplikationer i forbindelse med en fødsel, som ifølge alle forundersøgelser skulle foregå helt normalt. - Det er ikke til at forudse, hvordan en fødsel helt præcist vil forløbe. Men risikoen ved at føde på en klinik fremfor på en fødeafdeling vil jeg vurdere som meget minimal. Der er intet som tyder på, at der skulle være større dødelighed ved klinikfødsler end ved fødsler på sygehuse, siger Margrethe Møller. Hun er overbevist om, at både praktiserende læger og jordemødre giver de gravide nordjyder en ærlig og redelig rådgivning. Blandt andet, at fødsel på klinik er at sammenligne med en hjemmefødsel. - Nogle gravide synes, at hjemmefødsel er sagen og at det vil være ganske forfærdeligt at føde på et sygehus' fødeafdeling. Andre har det lige omvendt. Hovedsagen er, at de får en kompetent rådgivning og derefter selv træffer valget. Det er jeg ganske tryg ved sker med det system, der er bygget op, siger Margrethe Møller. Kun hver sjette af de gravide i Frederikshavn vælger at føde på den lokale fødeklinik. Resten vælger at føde på sygehuset i Hjørring. Til sammenligning vælger hver tredje gravide i Hobro at føde på den lokale klinik dér. Amtets sundhedsforvaltning er i færd med at tilrettelægge en kampagne for at få flere til at føde i Frederikshavn.