Overlæge: - Ikke godt nok

Nils Winther Johannesen, der er medicinsk centerchef på Sygehus Vendsyssel i Hjørring, forstår fuldt ud, at Knud Thomsen er ked af, at han ikke var ved sin hustrus side, da hun døde.

Overlægen erkender, at kommunikationen ikke har været god nok. - I den konkrete sag vurderede en læge - i samråd med en speciallæge - at kvinden, der var kronisk syg i tre vitale organer, ikke skulle forsøges genoplivet eller lægges i respirator. - Kvinden var bevidstløs, da hun ankom til sygehuset. Hun kom senere til sig selv, og man kan så spørge, om det var i dét øjeblik, man skulle informere hende om lægens vurdering. Det ville jeg personligt nok ikke synes, hvis jeg selv var patient. Når det gælder ægtemanden, kan jeg af journalen ikke se, hvad der er sagt eller ikke sagt til ham. Men han har tydeligvis ikke følt, han har fået den information, han burde, og dermed har vi som professionelle ikke håndteret kommunikationen på den optimale måde, siger centerchefen. Vil meget gerne tale om forløbet Ved årsskiftet trådte nye regler i kraft, som pålægger sygehuse at tilbyde patienter eller pårørende, der klager, et dialogmøde. Knud Thomsen agter ikke at klage, og sagen stammer fra før de nye reglers ikrafttræden. Alligevel vil Nils Winther Johannesen meget, meget gerne tage en snak om forløbet med Knud Thomsen, hvis han ønsker det. I øvrigt har Nils Winther Johannesen svært ved at forstå kritikken af sundhedsvæsenets interne koder. - Jeg ser det først og fremmest som udtryk for et ønske om at optræde etisk. Vi som fagfolk bør i nogle tilfælde fravælge, at man - hvis det helt oplagt ikke tjener noget formål - knækker brystbenet under genoplivning eller propper en masse slanger ned i et alvorligt sygt menneske, siger han. Læs også: - Hvis bare de havde sagt det...