Graviditet

Overlæge: Kanon- tilbud til alle gravide

NORDJYLLAND:- Jamen, det er da et kanontilbud, at alle gravide kvinder i Nordjylland snart selv kan bestemme, om de vil scannes og have foretaget en blodprøve for at få konstateret, om fostret er, som det skal være. Peter Skovbo er overlæge og ekspert i ultralydsscanning på Aalborg Sygehus' gynækologisk-obstetriske afdeling. Han er direkte uenig med formanden for amtets sundhedsudvalg Karl Børnhøft (SF) og partifællen, folketingsmedlemmet Lene Garsdal. - I dag er der jo en helt anden holdning til det at være gravid, end der var for 30-40 år siden. I dag er det et helt projekt at få børn, og de fleste forældre kræver nærmest at få at vide, om fostret er normalt, bemærker Peter Skovbo. - I og med, at alle gravide selv kan vælge at få foretaget scanning og blodprøve tidligt i graviditeten, kan vi undgå mange unødige bekymringer, som i sig selv kan være skadelige for et foster. I langt, langt de fleste tilfælde vil undersøgelsen vise, at alt er, som det skal være. Og det vil give de vordende forældre ro i sindet, tilføjer han. I dag er reglerne sådan, at kun kvinder over 35 år eller andre i risikogruppen - eksempelvis kvinder med arvelige sygdomme - får tilbudt scanning og blodprøve for at finde ud af, om fostret fejler noget. Men i praksis får langt flere gravide kvinder foretaget en scanning. Ifølge Peter Skovbo i omkring 90-95 procent af alle graviditeter. Det sker stort set i alle de tilfælde, hvor en gravid kvinde tydeligt er nervøs for, om fostret fejler noget. Så afgør lægen som regel, at hun hellere må blive scannet for en sikkerheds skyld og give hende ro i sindet. Det nye er, at alle gravide automatisk får det som et tilbud kombineret med information fra først og fremmest den praktiserende læge, men også om nødvendigt på sygehuset. - Det vigtigste ved den såkaldte nakkefoldsscanning forholdsvis tidligt i graviditeten er, at vi kan få konstateret at fostret er i live, om der er flere børn og hvornår fødslen vil foregå. Det præcise fødselstidspunkt har betydning, når vi senere følger fostrets udvikling, siger Peter Skovbo. Hvis scanningen og blodprøven tidligt i graviditeten afslører, at barnet fejler noget, er det også langt lettere at tage sine forholdsregler, end hvis det først opdages langt henne i graviditeten. - Hvad et barn eventuelt fejler, kan opklares ved en moderkageprøve, hvor vi har svaret i løbet af to dage. Dermed undgår vi de forholdsvis mange fostervandsprøver, som blev foretaget tidligere, og som indebærer en vis risiko for abort, bemærker Peter Skovbo. Så både ud fra et lægefagligt og menneskeligt synspunkt synes han det er godt, at alle gravide nu får tilbudt scanning og blodprøve. Selv om tilbudet officielt gælder fra 1. januar, vurderer Peter Skovbo at der vil gå nogle måneder, før det for alvor er indarbejdet i det nordjyske sundhedsvæsen. Dels kræver det noget mere teknisk udstyr, dels skal mange praktiserende læger efteruddannes i at rådgive deres gravide patienter om de nye muligheder.