Overlæge raser over kritik af beredskab

Kritik rammer også de steder, hvor tingene fungerer godt

Pia Haugaard
Ad­mi­ni­stre­ren­de læge på me­di­cinsk af­de­ling, Hol­ger M. Se­jer­sen, er me­get træt af, at de, som kri­ti­se­rer sy­ge­hu­set i Fre­de­riks­havn, ikke præ­ci­se­rer hvil­ket om­rå­de, de­res kri­tik ret­ter sig mod. De­res ud­ta­lel­ser ram­mer nem­lig også om­rå­der, hvor kri­tik­ken er ube­ret­ti­get. FOTO: KIM DAHL HANSEN
Redningsvæsen 6. september 2006 06:00

FREDERIKSHAVN: Negativ omtale af Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn rammer bredt og for mange helt uberettiget. To yngre læger har for nylig udtalt, at ”det akutte beredskab på Frederikshavn Sygehus skal lukkes, grundet mangel på kvalificerede læger”. En udtalelse, som alle er meget kede af på sygehusets medicinske afdeling. - Der kan sagtens være noget om lægernes kritik, det vil jeg ikke udtale mig om, men de burde have præciseret, at deres kritik gælder det akutte kirurgiske beredskab, siger Holger M. Sejersen, som er administrerende overlæge, klinisk lektor og speciallæge i intern medicin og kardiologi på medicinsk afdeling på Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn. Han er ked af de yngre lægers udtalelse, fordi patienter eller borgere meget let kan få den opfattelse, at de dårlige forhold gælder hele sygehuset i Frederikshavn. - Udtalelsen kan sidestilles med, at man i et storcenter mangler kvalificeret personale i en enkelt butik ud af mange butikker. Skal hele storcentret så lukkes?, spørger Holger Sejersen. Det akutte kirurgiske beredskab på sygehuset i Frederikshavn er faktisk kun en lille del det samlede beredskab, for sygehuset i Frederikshavn er i dag næsten udelukkende et medicinsk sygehus. Således er det den medicinske afdeling, der varetager cirka 90 procent af alle akutte indtag. - Derfor føles det helt ude af proportioner, at den velfungerende store medicinske afdeling på Frederikshavn Sygehus, der aldrig har haft så mange speciallæger ansat som nu og ikke har stor lægemangel, på en useriøs måde bliver inddraget i dårlig medieomtale, fordi man ikke præciserer, at det er det akutte kirurgiske beredskab, som man mener er problemet, siger Holger M. Sejersen. Kritikken rammer hårdt blandt de ansatte på medicinsk afdeling, der ellers lever op til alle forventninger. Den medicinske afdeling i Frederikshavn ligger i forhold til andre medicinske afdelinger i top på servicemål og i patienttilfredshedsundersøgelser. Desuden er den medicinske afdeling den, som modtager færrest påtaler fra Sundhedsstyrelsen - Derfor er det ikke sjovt for ansatte hele tiden at blive konfronteret med den kritik, der jo slet ikke er møntet på os, siger Holger M. Sejersen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...