EMNER

Overliggeren ikke højere ORLA HAV: Tidsånden kræver kontraktpolitik

NORDJYLLAND:Hertil og ikke længere. Sådan har regionsformand og folketingskandidat Orla Hav det med 29 velfærdspunkter, hans partiformand Helle Thorning-Schmidt har lanceret. De 29 punkter kommer ikke bag på Orla Hav, for han har siddet i en arbejdsgruppe, der har været med til at formulere dem. Han støtter også planen, men samtidig mener han, at den ligner den kontraktpolitik, VK-regeringen har ført. En politik med stadig mere snævre rammer for først amternes og nu regionernes virke - meget nøje specificerede mål, som Orla Hav ofte har protesteret imod: - Ideelt set var det bedre, hvis man satte nogle rammer for, hvad der kunne ske - og så lod det være op til lokale folk at udfylde dem. Men sådan er tidsånden ikke, og folketingspolitikerne fra alle partier har den opfattelse, at borgerne forventer standardydelser, siger Orla Hav. Han glæder sig over, at de 29 punkter holder sig til basale ydelser: - Udspillet er pænt balanceret, for det handler i høj grad om velfærdsydelser. Hvis det bliver gennemført, så nærmer vi os det sted, hvor vi skal holde op med at hæve overliggeren fra Folketingets side. Den slags har en tilbøjelighed til at blive minimumsstandarder, mener regionsformanden. Han føjer til, at 29 punkter er nok. Regeringens kvalitetsreform vil formentlig rumme mellem 150 og 200 punkter: - Det bliver alt for detaljeret. Så fjerner man borgernes lyst til at være med. En stor udfordring kan blive at skaffe arbejdskraft til de mange forslag. Orla Hav tror på, at en del af forslagene kan skaffe plads til de mange, der har det svært på et stadig mere velsmurt privat arbejdsmarked: - Det kan give mange stå-på-muligheder, eksempelvis med at lave sund mad eller gå tur med ældre, nævner han.