Overnatning ved golfbanen

BLOKHUS:Golfentusiaster får inden for en overskuelig fremtid mulighed at for overnatte klos op ad banen i Blokhus Klit Golfcenter, så de kan dyrke deres store interesse fra solen står op til den går ned igen. Amtets teknik- og miljøudvalg har netop givet golfcentret lov at opføre 10 hotellejligheder ved klubhuset og tilnyttet restauranten. Det til trods for, at amtets forvaltning havde indstillet, at der blev givet et afslag. - Et flertal i udvalget mener ikke, at det vil ødelægge noget, at der bliver bygget sådan et overnatningssted til golfspillerne. I forvejen ligger der jo et klubhus, og kan det fremme turismen yderligere, er det da udmærket, at golfspillerne også kan sove der, siger Niels Kr. Kirketerp (V), formand for teknik- og miljøudvalget.