Overraskende fejl på loftet

Hvor skal man klage, når mægleren ikke vil hjælpe

?Min datter og svigersøn har købt et hus fra 72/73. Vi har konstateret nogle ting på loftet, som ikke står i tilstandsrapporten: 1) Kloakudluftning mangler ventil. 2) Utæt tag ved udluftningshætte. 3) Ingen dampspærre. For mig at se har dem, der har lavet tilstandsrapporten, ikke været oppe på loftet. Ejendomsmægleren har oplyst, at man ved udførelse af tilstandsrapporten ikke må løfte isoleringen uden ejerens tilladelse. Kan det være rigtigt? Så er en sådan jo intet værd. Jeg har læst en anden tilstandsrapport, hvor der tydeligt står, at isoleringen er løftet. Hvor sender vi en klage hen, hvis vi kan klage? Mægleren giver kun en sludder for en sladder. !Som det fremgår af tilstandsrapporten bygger den på en visuel gennemgang af bygningen. Bygningsgennemgangen har til formål at afdække synlige skader og afdække tegn på skader. Den bygningssagkyndige må ikke foretage destruktive indgreb i bygningen. Det fremgår ikke af tilstandsrapporten, at der er tilgængelige bygningsdele, der ikke er besigtiget. Hvis tagrummet er normalt tilgængeligt (og det har sælger oplyst, at det er), er det en fejl, hvis det ikke er besigtiget. De noterede forhold vedr. tagkonstruktionen omfatter ikke de forhold, som De påpeger. Så jeg er enig i, at det tyder på, at tagrummet ikke har været besigtiget. Hvis den bygningssagkyndige afviser at være ansvarlig, kan Deres datter og svigersøn klage til Ankenævn og Huseftersynsordningen, Kristianiagade 8, 2100 København Ø, tlf. 35250240. De kan ringe og få et klageskema. Klagegebyret er 250 kr. Sælger bevæger sig på grænsen til at have handlet groft uagtsomt: På billederne fremgår en spand til at opsamle vand. Og hvem har ladet udluftningsrøret ende i tagrummet? Den manglende dampspærre kan dårligt konstateres visuelt (dampspærre skal være mellem den varme side og isoleringen). Sælger oplyser at have boet i huset siden opførelsen og kan således ikke skyde skylden på tidligere ejerled. Så en henvendelse til sælger er på sin plads. Deres datter og svigersøn bør ikke ændre på forholdene, før end der har været afholdt syn og skøn - enten udmeldt af ankenævnet eller af retten. Deres datter og svigersøns advokat kan hjælpe med det sidste, og Deres datter og svigersøns bygningsforsikring vil formentlig meddele retshjælpsforsikringsdækning til det. Med ansøgningen herom bør medfølge et overslag over udbedringsudgifterne. Såfremt Deres datter og svigersøn tegnede ejerskifteforsikring, bør der naturligvis ske anmeldelse dertil.