Overraskende lav kriminalitet i Aalborg

Ny undersøgelse afslører store forskelle på kriminalitetsniveauet i Danmark

KØBENHAVN:Hvis man vil væk fra kriminalitet, så er Læsø det allerbedste sted at flytte hen. Til gengæld skal man holde sig langt væk fra Glostrup. Det viser en ny undersøgelse fra Justitsministeriet, som kortlægger antallet af anmeldte forbrydelser i forhold til befolkningstallet i de enkelte kommuner. At Læsø har færre forbrydelser end Glostrup, overrasker ikke, men forskerne bag undersøgelsen har også kigget på, hvor mange forbrydelser de enkelte kommuner burde have i forhold til befolkningssammensætningen. Her ligger de fleste større byer på det relative høje niveau, som man kunne forvente, men undersøgelsen afslører også artige overraskelser. Mest iøjnefaldende er det, at en storby som Aalborg ligger et godt stykke under det forventede niveau, mens Odense ligger over, selv om de to byer ligner hinanden en del på størrelse og sammensætning. Det giver formanden for Folketingets Retsudvalg, Anne Baastrup (SF), håb om, at undersøgelsen kan hjælpe til at finde årsager til kriminaliteten. - Det er fedt, at undersøgelsen er kommet, og nu skal den bruges. Vi skal først have den i Retsudvalget, og så må vi se, hvad der kan gøres for at rette op på forskellene, siger hun. Undersøgelsen bygger på en statistisk model, der har udvalgt de otte ting, som har størst indflydelse på kriminaliteten. Groft sagt kan man forvente mere kriminalitet, jo flere kontanthjælpsmodtagere kommunen har, men også antallet af enlige mødre, befolkningstætheden og andelen af 15-19 årige spiller ind. Britta Kyvsgaard fra Justitsministeriets Forskningsenhed er den ene af de to forskere, som har lavet rapporten, og hun håber, den kan bliver et effektivt værktøj for politiet. - Vi har prøvet at regne ud, hvorfor den faktiske kriminalitet varierer, og her er det især de sociale faktorer, der spiller ind. Undersøgelsen giver ingen forklaring på, hvorfor der er forskel mellem Aalborg og Odense, men det er interessant, og jeg håber politiet og kommunerne går videre med det, siger hun. Ingen sovepude Rigspolitichef Torsten Hesselbjerg er glad for undersøgelsen, som han mener er et godt supplement til at målrette politiarbejdet og lære af hinanden. Han understreger dog, at undersøgelsen kun er en del af sandheden, og derfor ikke vil blive brugt til at hænge enkelte kommuner ud eller tage ressourcer fra de steder med lav kriminalitet. - Undersøgelsen må give stof til eftertanke lokalt, men det må ikke blive en sovepude, siger Rigspolitichefen. Selv om undersøgelse ikke fortæller, hvorfor der er forskelle, så er den med til at afkræfte nogle forestillinger om grundene til kriminalitet. For eksempel er antallet af indvandrere ikke en faktor, der kan forklare forskellen på kriminalitetsniveauet. - Der, hvor man må forvente meget kriminalitet, er der også mange mennesker, der lever under ringe sociale og økonomiske forhold. Det er netop karakteristisk for en stor del af indvandrerne. Det er altså først og fremmest levevilkårene, der betyder noget, siger Britta Kyvsgaard.