Overrevet kabel afskærer kunder fra omverdenen

TDC er meget tilbageholdende med informationer om, hvornår der atter er hul igennem

Ca. 100 telekunder hos TDC har nu i 10 dage ikke kunnet bruge deres fastnettelefon eller internetforbindelse på grund af en påkørsel af et kabel. Hos en række af de berørte telefonabonnenter, der er lokaliseret i bl.a. Gistrup og Sdr. Tranders-området syd for Aalborg, kan tilfredsheden med TDC ligge på et meget lille sted al den stund, at de ikke har fået meddelelse om årsagen eller en forklaring på den manglende telefon- og netforbindelse til omverdenen - og ikke mindst savner de et svar på spørgsmålet om, hvornår der atter er hul igennem ledningsnettet. Supportkonsulent Nina Jensen, TDC Erhvervssupport, oplyser til NORDJYSKE, at man internt har registreret det ødelagte kabel mandag den 7. april kl. ca. 13.20. - Jeg er ikke i stand til at give nogen nøjagtig forklaring på, hvad der er sket, og hvor det er sket. - Jeg har selv fået melding om, at den manglende telefonforbindelse skyldes, at et kabel er blevet påkørt og dermed revet over. Nina Jensen siger videre, at hun har fået at vide, at det ødelagte kabel har betydet, at man har været nødt til at grave ind under jernbanenettet ved Gistrup. - Jeg ved, at vi f.eks. i dag har fire mand på reparationsopgaven, og den melding, som jeg har fået, går på, at fejlen skulle være udbedret inden weekenden, tilføjer hun. Supportkonsulenten erkender, at informationsniveauet over for kunderne lader noget tilbage at ønske. - Det er selvfølgelig beklageligt, at kunderne oplever det på den måde, og jeg må også sige, at de 10 dage, som kunderne har været uden telefonforbindelse, selvfølgelig er meget lang tid. Nina Jensen oplyser i den forbindelse, at man internt hos TDC har den kundepolitik i forhold til reparationsopgaver, at et teknisk problem af den art skal være klaret indenfor en periode på maksimalt 17 dage. Hun tilføjer, at de berørte abonnenter automatisk vil få deres regning reguleret med det antal dage, som de har været uden telefon- og netforbindelse.