Overskridelse på 163.000 kr.

LENDUM: Børne- og kulturudvalget har fået besked om, at udvalget selv skal finde finansiere en overskridelse på knap 164.000 kroner i anlægsregnskabet for tilbygningen til Lendum Skole. Tilbygningen blev indviet ved starten af indeværende skoleår som en erstatning for den over 30 år gamle pavillonbygning, der blev revet ned på grund af skimmelsvampangreb. Nedrivningen og udgifter til erstatningslokaler er regnet med i regnskabet, og de to poster udgør tilsammen godt 71.000 kroner. - Der er mange andre årsager til overskridelsen. Den væsentligste er, at selv efter at jordbunden var drænet, så måtte en del jord fjernes og nyt jord lægges i hullet. Vi måtte putte 60.000 kroner i det hul, forklarer børne- og kulturudvalgsformand Arne Boelt. En trejde væsentlig årsag til overskridelsen er, at der skulle puttes ekstra penge i kloakken, idet det viste sig, at da den nye kloakledning skulle kobles til det eksisterende, havde kloakledningen under skolen sat sig og det skulle selvfølgelig laves. poch