EMNER

Overskud af børnehavepladser i vente

Flere børn i Gedsted- færre i Aalestrup

AALESTRUP:En ny børnehavestruktur er i vente i Aalestrup Kommune. Den direkte årsag er et markant fald i antallet af nyfødte De store årgange i perioden 1992-1997 medførte, at der hvert år kom mellem 120 og 130 små Aalestrup-borgere til verden. Siden er tallet faldet drastisk, og i 2002 blev der kun registreret 77 babyer i hele kommunen. Prognosetal fra Danmarks Statistik viser, at der ikke er udsigt til store fødselsårgange de kommende år. F.eks. antager man, at der i 2005 vil blive født 87 børn i Aalestrup. Tallet af nyfødte er samtidig meget skævt fordelt på de enkelte områder i kommunen. Der er mange nyfødte i Gedsted, hvor der fortsat vil være et stort behov for børnehavepladser, og her står børnehaven da også foran en kærkommen udvidelse. Til sammenligning er antallet af babyer vigende i den midterste og østlige del af kommunen - f.eks. blev der kun født tre børn i Hvam-området i løbet af 2002. - Det faldende børnetal i kommunen nødvendiggør, at der udarbejdes et oplæg til en ny børnehavestruktur i kommunen, siger børne- og kulturudvalgsformand, Per Bisgaard (V). - Vi er selvfølgelig opmærksom på, at udviklingen kan vende i løbet af nogle år, men det kan ikke udelukkes, at vi om ganske kort tid står med en del tomme pladser i en eller flere børnehaver. Til august forlader den sidste af de forholdsvis store årgange de respektive børnehaver for at starte i børnehaveklasserne. Det får helt naturligt den konsekvens, at der bliver overskudskapacitet i flere institutioner. En oplagt løsning kunne være at lukke en børnehave, men inden der tages beslutning, vil oplægget til en ny struktur bliver drøftet med forældrebestyrelser og personale i de enkelte institutioner. Administrationen har samtidig peget på, at såfremt der skal ske ændringer af antallet af børnehavetilbud i Aalestrup Kommuen, skal der foretages en bygningsmæssig vurdering af samtlige institutioner.