Overskud bruges til ungdomsarbejde

Løgstør Y's Men's Club fik et overskud på 16.748 kr. fra Julekalender 2002. Dette overskud anvendes til det frivillige lokale uniformerede ungdomsarbejde og Y's Men's-klubbernes internationale hjælpearbejde. Der blev solgt lodsedler for 26.400 kr. Værdien af uafhentede gevinster var 398 kr, og annonceindtægterne løb op i 3750 kr., så de samlede indtægter var på 30.548 kr. Udgifter til produktion af julekalenderen med lodseddel og indkøb af gevinstervar på 13.200 kr., mens der blev anvendt 600 kr. til annoncering, så de samlede udgifter beløb sig til 13.800 kr. Flyverchef fortalte General Laurits Tophøj talte ved mødet i Dansk Kirke i Udlandet om sit liv i det danske forsvar. Han kom bl.a. ind på tiden som jagerpliot, chef for flyvevåbnet og udstationeret ved Nato-hovedkvarteret i Bruxelles. Mødet blev holdt i Løgstør Missionshus og samlede 28 deltagere. - Det var et spændende møde, hvor Tophøj nævnte glæden ved at have en dansk kirke i området, fortæller Poul E. Hauge, Aalestrup. - Laurits Tophøj følte, at han kunne bevare sin identitet som dansker gennem oplevelserne i kirken. Her blev også løst mange praktiske problemer for de mange danskere, der lever i og omkring Bruxelles. Vilsted menighedsråd byder på koncert Vilsted Menighedsråd holder tirsdag 29. april forårskoncert i Vilsted Kirke, hvor Løgstørkoret under ledelse af Malene Bonderup byder på forårssange, danske sange og i samarbejde med organist Ole Kombak nogle af Mozarts og Schuberts sangværker. Jens Peder Axelsen spiller på basun en march af Händel. Aggersund Ja til garanti Byrådet har godkendt, at Løgstør Kommune overfor Kommunekredit udsteder garanti for et lån på 1,5 mio. kr., som Aggersund Vandværk vil optage i forbindelse med etablelring af et nyt vandværk. - Lånet forrentes med 4 procent og har en løbetid på ca. 13 år, oplyste borgmester Jens Lauritzen (V), da politikerne fik ansøgningen forelagt. Den samlede anlægsudgift for det nye vandværk er på 2,2 mio. kr. For 50 år siden 21. april Skoleleder jubilerer Skoleinspektør N.E. Kolstrup, Løgstør, kan 1. maj fejre 25-års jubilæum som leder af Løgstør skolevæsen. Jubilaren, som er dimitteret fra Ranum Seminarium, ansattes 1928 som overlærer ved Løgstør skole og har i de mange år udført et samvittighedsfuldt og pligttro arbejde til gavn for skolen og de mange elever, der er udgået herfra. Inspektør Kolstrup har undervist i tysk og historie, to fag, som han har stor indsigt i og som han med sine udmærkede pædagogiske evner forstår at interessere sine elever for.