Overskud hos Sæby Basket Club

SÆBY:Sæby Basketball Club af 1977 kom ud af 2003 med et overskud på knap 15.000 kr., oplystes det generalforsamlingen. Formanden, Henrikhansen kunne fortælle om sportsligt rimeligt år. Klubbens bedste herrehold forblev efter en god slutspurt iDanmarksserien, men ligger i år foreløbig på sidstepladsen. Klubbens bedste damehold rykkede op i 3. division og har fortsat fremgangen og ligger i toppen. På ungdomssiden har klubbens også klaret sig godt - og med syv unddomshold og fire seniorhold er klubben godt repræsenteret basketmæssigt byens størrelse taget i betragtning. Mange af klubbens ungdomsspillere deltog sidste år i forskellige lejre og stævner rundt om i landet for at dygtiggøre sig. Formanden sluttede sin beretning med en tak til spillere, ledere, forældre og hjælpere samt sponsore. Til bestyrelsen nyvalgtes Thomas Hadziantoniou, mens Christina Hansen og Jan Legaard genvalgtes. Bestyrelsessuppleanter blev Mette Madsen og Jens Peter Legaard, der var dirigent på generalforsamlingen og også valgtes som revisor.