Overskud i Frederikshavn Havn

Trods fortsat nedgang i indtægterne fra færgetrafikken kom Frederikshavn Havn A/S langt bedre ud af 2009 end frygtet.

Frederikshavn Havn planlægger stor udvidelse med henblik på blandt andet at servicere offshore sektoren. Arkivfoto: Ulrik Bang

Frederikshavn Havn planlægger stor udvidelse med henblik på blandt andet at servicere offshore sektoren. Arkivfoto: Ulrik Bang

I kraft af øgede lejeindtægter fra havnens arealer og fra oplagte handelsskibe øgede havnen sidste år omsætningen til 51,7 mio. kr. mod 50,3 i 2008. Årets resultat før skat blev på 12,6 mio. kr. mod 18,3 mio. kr. året før. - Men i betragtning af den betydelige usikkerhed vi havde for et år siden på grund af finanskrisen, så er 12,5 mio. kr. væsentligt bedre end de 7 mio. kr., vi budgetterede med, fremhævede havnens formand, Lars Bonderup Bjørn, på generalforsamlingen onsdag. Færger fylder mindre af omsætningen Hvor det for tre-fire år siden var færgeruterne, der skabte 85 procent af omsætningen i Frederikshavn Havn, er det tal i dag kun 65 pct. I 2009 faldt godstilførslerne med 17 pct. til godt to mio. ton. Passagertallet faldt med ca. 100.000 eller fem procent til knap 1,9 mio. og antallet af personbiler faldt med fire pct. eller 14.000 til 396.000. Der er i 2009 investeret 13,3 mio. kr. i infrastruktur og færgelejer. I indeværende år ventes et overskud på havnen, der ejes af Frederikshavn Kommune, på 8-10 mio. kr.