Virksomhedsøkonomi

Overskud i Hede- selskabet falder

NORDJYLLAND:Hedeselskabet realiserede i 2007 et overskud på 25,1 mio. kr. før skat mod 34,5 mio. kr. i 2006. Omsætningen udgjorde 1.448 mio. kr. i 2007. Bestyrelsen betragter resultatet som tilfredsstillende. Hedeselskabet ejer Dalgasgroup A/S 100 procent, mens Dalgasgroup A/S ejer 100 procent af aktierne i HedeDanmark a/s, Orbicon A/S og Hedeselskabet Sp. z o.o. i Polen samt 50 procent af Xergi A/S . (Aktieselskabet Schouw & Co. ejer de øvrige 50 procent). ¿ Datterselskaberne i Dalgasgroup A/S oplevede gunstige vilkår inden for områder som træhandel og skovningsaktiviteter, men vi mødte også betydelige udfordringer som følge af kommunalreformen og et afventende biogasmarked, sagde bestyrelsesformand Frants Bernstorff-Gyldensteen ved Hedeselskabets årsmøde i Nyborg i går.