Energiselskaber

Overskud i varmeværk mindre end ventet

Jerslev Kraftvarmeværk har et overskud på 97.000 kr. mod budgetteret 403.000 kr.

JERSLEV:Selv om Jerslev Kraftvarmeværk slutter regnskabsåret 2006-2007 med et overskud på ca. 97.000 kr., ligger resultatet langt fra et budgetteret overskud på 403.000 kr., hvilket dels skyldes, at der som følge af den milde vinter er produceret langt mindre varme og dermed solgt langt mindre el, dels at der har været større udgifter til vedligeholdelse og drift end budgetteret. Endelig bærer det stigende renteniveau en del af skylden. Det oplyste Jerslev Kraftvarmeværks formand, Arne Larsen, på den 48. ordinære generalforsamling, der havde samlet ca. 60 forbrugere. Det mindre overskud betyder, at underskuddet fra 2005-2006 på 394.000 kr. kun delvis er dækket ind, hvilket medfører, at der skal overføres et underskud på 325.000 kr. til næste års regnskab. Men den milde vinter kom forbrugerne til gode, sagde formanden. 328 forbrugere skal have tilbagebetalt 956.000 kr., mens 67 forbrugere skal tilbagebetale 132.000 kr. Formanden oplyste videre, at den faste afgift er omlagt fra rumindhold til areal, hvilket skulle være mere retfærdigt. Vagt- og afløserordningen med Brønderslev Kraftvarmeværk fungerede fint, men var dyr. Aftalen blev opsagt, og der er nu indgået aftale med Østervrå Varmeværk i stedet. Der er i årets løb udskiftet batterier i målerne hos en stor del af forbrugerne, og der er installeret tyverialarm på varmeværket. Statsautoriseret revisor Per Kallehauge gennemgik regnskabet, der som nævnt slutter med et overskud på 97.285 kr. Tidligere bogholder Evald Nielsen er i årets løb af helbredsmæssige grunde udtrådt af bestyrelsen. I hans sted indtrådte Henrik Hansen. Til bestyrelsen genvalgtes Arne Larsen og Frank Elefsen. Som suppleanter valgtes Henning Pedersen, Livøgade, og Jes Svennum, Borgergade. ruk