Energiselskaber

Overskud i varmeværk på én mio. kr.

TÅRS:Tårs Varmeværk holdt forleden generalforsamling på Tårs Hotel, og her kunne der bl.a. berettes om et overskud på cirka én mio. kr.. Varmeværkets formand, Jens Vestergaard, kunne i sin beretning se tilbage på et aktivt og meget tilfredsstillende år for Tårs Varmeværk. Det er lykkedes bestyrelse og personale på varmeværket at fastholde uændret pris på varme i en periode på tre år, hvilket bestyrelsen anser for meget tilfredsstillende i en tid præget af bl.a. meget svingende priser på olie og naturgas. I det kommende år kan forbrugerne i Tårs altså regne med uændrede priser. Der har i varmeforsyningsområdet være gennemført større ledningsarbejder, bl.a. i forbindelse med kommunens udskiftning af kloakledning på Magsvej. Jens Vestergaard omtalte tillige nybyggeriet i Søparken-området. Her er der blot 13 grunde tilbage. Varmeforsyningen til dette område er på plads, og derfor mente formanden, at det nok er tiden at sikre en yderligere byggemodning af flere grunde i Tårs. Det skal fortsat være attraktivt at bosætte sig i området, og velbeliggende grunde til kommende tilflyttere er et aktiv. Formanden omtalte desuden det frie el- og gasmarked. Bestyrelsen ved Tårs Varmeværk følger udviklingen tæt. Bestyrelsen sonderer desuden muligheder for fremtidig varmeforsyning via AVV i Hjørring. AVV producerer så meget affaldsvarme, at man sagtens vil kunne forsyne Tårs-området. I 2005 fortsætter bestyrelsen sonderingerne. Målet er at fremtidssikre forbrugerne og fortsat kunne levere varme til en stabil og billig pris. Der er mange løse ender endnu, der skal undersøges, fremgik det af beretningen. Jens Vestergaard orienterede desuden de fremmødte forbrugere om, at varmeværket har valgt at støtte det lokale 1. divisionshold i håndbold i form af et sponsorat. Samarbejde mellem Tårs Elforsyning, Tårs Borgerforeningen og Tårs Varmeværk om fælles sponsorat af spillerbil er blevet virkelighed, hvilket øger synligheden af Tårs i oplandet. Til bestyrelsen blev Jens Vestergaard og Carsten Skovsgaard genvalgt Til stede ved generalforsamlingen var tillige varmeværkets nye driftsleder, Danny Mark Lovett, der overtager jobbet efter Erik Daarbak. Formanden, Jens Vestergaard, kunne til de fremmødte oplyse, at der holdes reception 6. januar 2005. Her vil der blive lejlighed til at tage afsked med Erik Daarbak samt byde Danny Mark Lovett velkommen.