Virksomhedsøkonomi

Overskud luner på varmekonto

Hjørring Varmeforsynings overskud modregnes i varmeprisen til forbrugerne.

Hjørring Varmeforsynings bestyrelsesformand, Flemming Simonsen, glæder sig over overskud. Arkivfoto: Hans Ravn

Hjørring Varmeforsynings bestyrelsesformand, Flemming Simonsen, glæder sig over overskud. Arkivfoto: Hans Ravn

På repræsentantskabsmødet for nylig blev Hjørring Varmeforsynings regnskab for 2010/2011 godkendt med et overskud på 2.1 million kroner bedre end budgetteret. Varmeforsyningen er en "hvile-i-sig-selv" virksomhed, så overskuddet går tilbage til varmeforsyningens knap 8000 forbrugere. Hjørring Varmeforsyning fastlagde i foråret varmepriserne, før regnskabsresultatet var kendt. - Vi var nødt til at gætte os til resultatet og vi vurderede dengang, at vi ville få et overskud på 1.8 millioner kroner, siger bestyrelsesformand, Flemming Simonsen. De 1.8 millioner kroner er er allerede indregnet i de nuværende varmepriser, men de resterende 300.000 kroner bliver nu også indregnet. Det vil nok lune en anelse, på trods af , at varmepriserne rent faktisk steg i maj. Varmepriserne steg på grund af store prisstigninger på naturgas og udgifter til forskellige nye tiltag som skal skaffe varme til forbrugerne i fremtiden. Varmeforsyningen arbejder nemlig på fuld tryk på at sikre rimelige varmepriser til sine forbrugere gennem nye projekter. Dels forventer Varmeforsyningen i 2012 at kunne tage afløseren for det gamle kul - og træpillefyrede anlæg i brug. Det nye er et multianlæg til 100 millioner kroner, som kan køre på forskellige biobrændsler. I det gamle anlæg har Hjørring Varmeforsyning fyret med træpiller, men man kan se, at flere og flere varmeværker også går over til træpiller og frygter derfor stigende priser. - Når flere og flere vil efterspørger træpiller, vil prisen stige. Derfor har vi valgt et multibiobrændselanlæg, så vi ikke er afhængige af træpiller, men kan fyre med det, der er billigst, siger Flemming Simonsen. Hjørring Varmeforsyning forventer også snarligt grønt lys fra Folketingets Energipolitiske udvalg til at lave undersøgelser af undergrunden med henblik på at udnytte jordvarme. Flemming Simonsen forventer, at tilladelsen kommer inden længe, så man kan sætte undersøgelserne af undergrunden i gang i løbet af foråret. Undersøgelserne forventes at koste seks millioner kroner. Et komplet geotermisk anlæg løber nemt op i 200 millioner kroner. Der er til gengæld ikke så store udgifter ved at udnytte det 65 grader varme vand i undergrunden.