Overskud på 17,2 mio. i Drl. Sparekasse

DRONNINGLUND:Det blev et godt resultat for Dronninglund Sparekasse, hvor overskudet før skat blev på 17,2 mio. kr. mod 11,6 mio. kr. året før. Udlånet er steget med 14% til 800 mio. kr. Indlån er ligeledes steget med 14% til 798 mio. kr. Der er registreret 1181 nye kunder for hele år 2004. Og derer nu beskæftiget 67 heltidsmedarbejdere i sparekassen. Udgifter til personale- og administration er steget med 8% til 42,2 mio. kr. Stigningen skyldes bl.a. store stigninger i sparekassens EDB-omkostninger til SDC, udskiftning af dankort mm. Stigningen er dog mindre end aktivitetsstigningen. Gebyr og provisionsindtægterne er steget med 8% til 12,3 mio. kr. Det lokale foreningsliv er støttet med ca. kr. 445.000,-. Et stort beløb, som næppe overstiges af andre pengeinstitutter i vort lokalområde, fortæller Birger Haaning. Overskuddet på ca. 17,2 mio. kr. er faktisk det bedste resultat i sparekassens 131 årige historie, sagde direktør Birger Haaning.