Overskud på 25 millioner i TK Development

TK Development realiserede et resultat på 25,4 mio. efter skat mod ventet i niveauet 50 millioner kroner.

TK Development på havnefronten i Aalborg - har fået 200 millioner mere i aktiekapital. Arkivfoto

TK Development på havnefronten i Aalborg - har fået 200 millioner mere i aktiekapital. Arkivfoto

Det oplyser den Aalborg-baserede ejendomskoncern i en fondsbørsmeddelelse i forbindelse med årsregnskabet, der offentliggøres i dag. I resultatet indgår en ekstraordinær værdiregulering af investeringsejendomme på -15,0 mio. kr., og derfor svarer resultatet til det ventede, konstaterer selskabet. - I betragtning af markedssituationen anser ledelsen årets resultat for acceptabelt, hedder det. Vanskeligt marked Omsætningen blev 1,4 mia. kr. mod 1,05 mia. skr. året før. Koncernens projektportefølje er med 957.000 kvm på niveau med 31. januar 2009. - Markedsforholdene for koncernen har i 2009/10 været vanskelige. Ledelsen har fortsat fokus på omkostninger samt konsolidering og gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen. Som følge af omskiftet i markedsforholdene er en del af koncernens projektbeholdning indtjeningsmæssigt under pres. Ledelsen forventer fortsat avance på alle projekter i porteføljen, om end reduceret i forhold til normal avance, skriver selskabet i regnskabet. Større investeringslyst TK Development vurderer, at priserne på fast ejendom nu har stabiliseret sig, og forventer normal avance på nye projekter. - I begyndelsen af 2010 er markederne på investorsiden præget af en forsigtig optimisme og øget investeringslyst, konstaterer selskabet, der derfor venter bedring i indeværende år. TK Development venter for 2010/11 et øget aktivitetsniveau i forhold til 2009/10 og et resultat efter skat i niveauet 100 mio. kr.