Overskud på 5,3 mio. kr.

RANUM: Tilfredsstillende. Sådan betegner direktør Erling Vingborg halvårsregnskabet for Sparekassen Midtfjord, der udviser et overskud før skat på 5,286 mio. kr. mod 3,683 mio. kr. i første halvår 2002. Efter skat viser regnskabet et overskud på 3,584 mio. kr. mod 2,477 mio. kr. i 2002. - Sparekassens netto rente- og gebyrindtægter steg fra 12,251 mio. kr. sidste år til 14,901 mio. kr. i år. Det svarer til en stigning på 21 procent. Vi har i lighed med branchen generelt nydt godt af en stor aktivitet på konverteringsområdet indenfor realkreditlån. Det gælder såvel privatkunder som erhvervkunder. Erling Vingborg tilføjer, at netop konverteringsopgaverne har været stærkt medvirkende til den positive udvikling i gebyr- og provisionsindtægterne. - Der har ligeledes været en betydelig aktivitet indenfor investeringsområdet, som ligeledes har skabt indtægter til sparekassen. Sparekassens samlede omkostninger steg med seks procent til 8,084 mio. kr. - Vi har i halvårsregnskabet øget beløbet til hensættelser til imødegåelse af tab til 2,083 mio. kr. mod 812.000 kr. i første halvår 2002. Direktøren oplyser, at salget af Totalkredit til Nykredit vil medføre en økonomisk gevinst til Sparekassen Midtfjord, men at denne gevinst ikke er indregnet i halvårsregnskabet. mich
Breaking
Politiet advarer efter brag i Aalborg: Hold jer væk fra disse flasker
Luk