Overskud på de tekniske regnskaber

Alle planlagte anlægsopgaver i Skagen Kommune blev udført

SKAGEN:Der var tilfredshed i kommunens udvalg for teknik og miljø, da det forleden fik forelagt 2004-regnskaberne for det tekniske område. Ikke alene viste de fleste regnskaberne overskud i forhold til budgettet. For en gang skyld, kan man vist godt tillade sig at sige, nåede man i 2004 også at gennemføre alle de planlagte anlægsopgaver på det skattefinaniserede område. - Og alligevel er der overskud på regnskabet, siger næstformanden i udvalget, Per Eggerts (S). Driftsregnskabet på det skattefinansierede område viser et overskud på 53.000 kroner. Der var budgetteret med udgifter på 12.366.000 kroner, og de blev på 12.313.000 kroner. Regnskabet for byggemodning og jordsalg viser et overskud på 3,3 millioner kroner. Der var budgetteret med et underskud på 1,13 millioner kroner, så regnskabet viser et overskud på 2,2 millioner kroner. Her søger udvalget byrådet om at måtte overføre 1,3 mio. kroner til 2005, så man kan få afsluttet igangværende byggemodningsarbejder. Anlægsregnskabet for serviceanlæg viser en udgift på 7,7 millioner kroner. Det er 876.000 kroner mindre, end der var budgetteret med, oplyser Per Eggert. Spildevand De fleste af regnskaberne for de selvstændige, takstfinansierede områder, har også sorte tal, hvilket er lig med overskud, på bundlinjen. Driftsregnskabet for spildevandsområdet viser et overskud på 248.000 kroner i forhold til budgettet. Der var regnet med et overskud på 5,8 millioner kroner, og det blev på 6.048.000 kroner. Anlægsregnskabet for spildevandsområdet viser et overskud i forhold til budgettet på 6,4 millioner kroner. Der var regnet med udgifter på ni millioner kroner, men der blev kun brugt 2,7 mio. kr. Der er derfor søgt om at få overført 3,7 millioner kroner fra 2004 til i år. Vandforsyning Der var budgetteret med et driftsoverskud i vandforsyningen på 2,3 millioner kroner, men regnskabet viser et overskud på 3,8 millioner. Der var således et overskud i forhold til budgettet på 1,47 millioner kroner. Anlægsregnskabet viset et mindreforbug i forhold til budgettet på 679.000 kroner. Udgifterne blev 3.096.000 kroner, og der var budgetteret med udgifter på 3.775.000 kroner. Der er søgt om at få overført 430.000 kroner til i år, så igangværende arbejder kan gøres færdige. Forbrændingen Driftsregnskabet for forbrændingen er det bedste, hvis man ser på tallene alene. Det viser et overskud i forhold til budgettet på 7,2 millioner kroner. Indtægterne blev 9,3 millioner kroner mod budgetteret 2,1 mio. kroner. Forklaringen på den store forskel er, at Skagen Varmeværk sidst på året 2004 indbetalte den gæld, varmeværket ifølge en voldgiftsagørelse havde til forbrændingen, og dermed til kommunen. Der var budgetteret med en anlægsudgift i 2004 på 500.000 kroner. Disse penge blev ikke brugt, og der er derfor søgt om at få dem overført til i år. Genbrug og affald Driftsregnskabet for genbrug og affaldsområdet viser et stort underskud i forhold til budgettet. Der var regnet med et overskud på godt én million kroner, men det blev kun på 166.000 kroner. - Forklaringen på det er blandt andet, at der i budgettet var regnet med indtægter fra slagge-afgift, som i budgettet blev lagt til genbrug og affald, men som i regnskabet er bogført på forbrændingen, oplyser teknik og miljødirektør Mogens Hust. Anlægsregnskabet for genbug og affald viser et lille overskud på 136.000 kroner, og af dem har man søgt om at få 130.000 kroner overført til i år. Lystbådehavnen Lystbådehavnen havde også underskud i forhold til budgettet. Der var regnet med et underskud på 78.000 kroner, og det blev på 513.000 kroner. Den store forskel skyldes primært, at 2004 var det første år, havnen blev drevet efter den nye aftale mellem Skagen Havn og kommunen, og udgifterne som følge af aftalen blev større, end man havde ventet. Turistservice Turistservice, hvis indtægter primært stammer fra parkeringsafgiften, havde et overskud på driften på 1,7 millioner kroner, og det var 372.000 kroner mere, end der var budgetteret med. Området har også overskud på anlægssiden, idet der var regnet med anlægsudgifter på 300.000 kroner. Det reelle forbrug var imidlertid kun på 51.000 kroner.