Overskud på driften i el-forsyning

SÆBY:Sæby Kommunale Elforsyning kan præstere et pænt regnskab for 2004. Teknisk udvalg har netop besluttet at indstille det til godkendelse i byrådet. På el-forsyningens ordinære drift er der tale om et overskud på 193.092 kr. Men ekstraordinære poster med en udgift på tilsammen 763.613 kr. betyder, at det samlede regnskab viser et underskud på 570.521. Dette minus er teknisk udvalg med på bliver trukket fra el-forsyningens egenkapital. De ekstraordinære 2004-udgifter hænger sammen med bogføringsfejl sidste år i forbindelse med afregning til Sæby Forsyningspligt A/S. Fejlen er blevet rettet i 2004-bogføringen. Regnskabet viser i øvrigt, at Sæby Kommunale Elforsyning har samlede omsætningsaktiver på godt 76,6 mio. kr. - fordelt med ca. 34,2 mio. kr. som materielle anlægsaktiver og godt 15,1 mio. kr. som finansielle anlægsaktiver. På 2004-regnskabets passivside er egenkapitalen opført med knap 118,7 mio.kr. og hensatte forpligtelser med et beløb på 423.180 kr. Samtidig viser passivsiden, at den kommunale el-forsynings samlede gæld er nu opgjort til lige knap syv mio. kr.