Overskud på p-afgifterne

1172 bilister fik et girokort - kommunen har tjent 100.000 kroner

Det private p-selskab Europark holder fast i, at folk får en rykker på 100 kroner, hvis de ikke betaler en p-bøde. Men den går ikke, påpeger forbrugerombudsmanden, der nu stævner selskabet. Arkivfoto

Det private p-selskab Europark holder fast i, at folk får en rykker på 100 kroner, hvis de ikke betaler en p-bøde. Men den går ikke, påpeger forbrugerombudsmanden, der nu stævner selskabet. Arkivfoto

BRØNDERSLEV:1172 bilister fandt i 2005 et girokort i vinduesviskeren efter et besøg i Brønderslev Kommune. Kortet var en hilsen fra parkeringsvagterne fra Parkeringskontrol Nord. Brønderslev Kommune tjener hermed næsten 100.000 kroner på ulovligt parkerede biler alene i 2005 - og billedet har været det samme tidligere år. Pengene puttes direkte i kommunekassen. - Men teknik- og miljøudvalget ser da gerne, at pengene går til en parkeringsfond til nye parkeringspladser samt vedligeholdelse af de eksisterende, siger formand for udvalget Karsten Frederiksen. Brønderslev Kommune har budgetteret med en indtægt på 56.430 kroner, og regnestykke viser hermed, at der er tale om en merindtægt på 41.480 kroner. Alligevel forsikrer formand for teknik- og miljøudvalget Karsten Frederiksen, at parkeringsvagt-ordningen ikke skal være en pengemaskine. At den som udgangspunkt skal være en hvile-i-sig selv-ordning. - P-afgiften blev for en del år siden vedtaget efter ønske fra Brønderslev Handelsstandsforening. De handlende ønsker, at der skal være et godt flow i midtbyen, så kunderne let kan komme ind at handle. I budgetforhandlingerne er det aftalt, at vi i år skal undersøge muligheden for selv at overtage parkeringskontrollen. Det er forvaltningen lige nu i gang med at få afdækket. - Det afdækkes, hvad det koster i administration at overtage ordningen samt at ansætte medarbejdere til opgaven. Man kunne jo forestille sig, at medarbejderne skulle lave andre opgaver ud over at kontrollere parkeringen for at få økonomi i det, siger Karsten Frederiksen. - Det vil være umuligt at ansætte fuldtidspersoner til parkeringskontrollen, så der skal findes en ny løsning. Aftalen med Parkeringskontrol Nord skal opsiges inden udgang af juni, hvis kommunen selv skal gennemføre kontrollen i januar 2007. Og til den tid er Brønderslev og Droninglund Kommuner blevet til en og samme kommune. I dag gennemfører Dronninglund Kommune slet ikke regelmæssig parkeringskontrol. Større fleksibilitet Af de 1172 girokort der blev udskrevet i 2005 blev 1158 af afgifterne fastholdt. Der har været 29 klagesager, hvoraf 11 er blevet eftergivet og derudover er der eftergivet tre hilsner på grund af tekniske fejl. I hele er der indbetalt 614.667 kroner, og når staten har taget sin del og Parkeringskontrol Nord sin, er der altså 98.110 kroner tilbage til Brønderslev Kommune. Karsten Frederiksen mener, at det vil give større fleksibilitet, hvis kommunen overtager parkeringskontrollen. - Man kan for eksempel vælge at rette indsatsen mod specifikke områder i kommunen, hvor man har stort behov for at have ledige pladser. Desuden vil man have mulighed for at byde udenlandske gæster velkomne i stedet for at lægge et girokort i deres vindue. For opgaven er at skabe det nødvendige flow i bymidten. Samtidig er vi nødt til at følge de gældende normer, som man følger i andre kommuner. For nedadgående Merindtægten har Karsten Frederiksen ikke umiddelbar en forklaring på. De mange parkeringsafgifter kan skyldes, at folk generelt parkere mere ulovligt end ventet, eller at p-vagterne har været mere aktive end ventet. Udvalgsformanden mener, det er en kombination. - Vi har flere år haft mere i indtægt, end det der oprindelig er budgetteret med. Karsten Frederiksen forventer, at antallet af p-afgifter vil være faldende, når der kommer flere p-pladser i midtbyen. - Vi har fantastisk gode p-forhold i Brønderslev, og dem ønsker vi at gøre endnu bedre. Men det er et spørgsmål om, at vi gerne vil holde så tæt på forretningen som muligt.