Overskud skal bruges på uddannelse

Der skal udarbejdes en strategi for uddannelse af ledige

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget t i Frederikshavn Kommune Søren Visti. (SF)

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget t i Frederikshavn Kommune Søren Visti. (SF)

Arbejdsmarkedudvalgets formand Søren Visti (SF) venter på en vigtig oplysning. - Om tre uger får vi en tilbagemelding i udvalget på, om hvor mange millioner kroner, vi får lov til at beholde af de 30 millioner kroner, som det ser ud til at vi får i overskud i 2011, forklarer han. Tilbagemeldingen gives i forbindelse med en såkaldt midtvejsregulering, hvor man ser på de reelle ledighedstal, og de millioner, som kommunen får til uddannelsen af ledige, skal bruges på at intensivere indsatsen. - For vores mål er at bruge de midler, vi får, ikke at akkumulere et overskud. I 2010 endte arbejdsmarkedsudvalget med at have et overskud på uddannelse af ledige på 35,1 million kroner. Der varsåledes kun brugt 12,8 millioner kroner til uddannelse på revalidering, hvor man havde fået tildelt 26 millioner kroner. Det fik de socialdemokratiske medlemmer af Arbejdsmarkedsudvalget til at kritisere formanden voldsomt. Man efterlyste også en strategi for hvilke områder, de ledige skulle uddannes indenfor. - Derfor er vi meget tilfredse med at forvaltningen nu kommer med et oplæg til en sammenhængende strategi, siger Ole Rørbæk, som repræsenterer Socialdemokraterne i Arbejdsmarkedsudvalget. Strategien tager udgangspunkt i de fire vækstspor, som virksomhederne regner med at efterspørge arbejdskraft: Indenfor de maritime område, energi, oplevelser og fødevarer. Søren Visti undrer sig over, at socialdemokraterne kritiserer ham så voldsomt for at udvalget kommer ud med overskud. - De har på vores møder ikke sagt noget om emnet, og pludselig starter de en kampagne mod mig og min politiske ledelse. Sådan har Ole Rørbæk slet ikke oplevet møderne. - Tværtimod har vi igennem hele efteråret gang på gang spurgt ind til f.eks. revalideringsuddannelse, fordi vi hørte fra de faglige organisationer, at det var svært at få revalideringsuddannelse godkendt. Søren Visti Jensen erkender, at der har været holdt igen med godkendelserne. - Men det skyldtes, at vi de tidligere år, før jeg blev formand, var kommet til byrådet med den ene tillægsbevilling efter den anden. Vi havde oven i købet fået en revisionspåtegnelse, som sagde, at vi skulle få styr på økonomien. Nu er der styr på økonomien og derfor er Søren Visti klar til at bruge flere penge blandt andet til revalideringsuddannelser og i det hele taget uddannelse af ledige. - Og det skal ske i tæt samarbejde med virksomhederne. Jeg ved, at de i Greve Kommune har et virksomhedspanel, hvor man mødes med relevante personer og taler om virksomhedernes behov for uddannelser af arbejdskraften fremadrettet.