Overenskomster

Overskudsdeling på reparationsværft

Metal-lønnen i Frederikshavn hævet med op til 7,33 pct.

FREDERIKSHAVN:Det ny reparationsværft Orskov Yard har indgået en aftale om overskudsdeling med de cirka 180 timelønnede. Samtidig er der ved de lokale lønforhandlinger og med virkning fra 1. marts i år aftalt ens timeløn til alle, og den blev samtidig hævet til 137 kr. - Overskudsdeling havde vi også på reparationsafdelingen på det gamle Ørskov, mens nybygningen kørte med bonus. På timelønnen eksisterede samtidig 14 løntrin, hvor vi nu har forhandlet os frem til, at alle får det samme, når de har været ansat i seks måneder, oplyser fællestillidsmand Henrik Olsen. Han siger, at det i kroner og ører har betydet en stigning fra 4,47 kr. i timen som det mindste til 10,57 kr. i timen for dem, der har opnået mest ved aftalen, som er et-årig. - Jeg er ganske tilfreds med det resultat, helt sikkert. 139 stemte da også for forslaget, 39 imod, mens der var en enkelt blank stermmeseddel, tilføjer Henrik Olsen. - Firmaets købmænd skal så bare lave nogle ordrer, vi tjener på, så der kan blive et overskud at dele, påpeger fællestillidsmanden, og tilføjer, at de timelønnede rykker ud i 24 timers vagter, når det er påkrævet. Han betegner samtidig stemningen på det nye værft som fin. - Alle er med på, at nu skal den her virksomhed bare køre, og vi har haft nok at se til indtil nu, og det regner jeg da med fortsætter, siger Henrik Olsen. Metals formand Jørn Larsen oplyser, at klubbernes lønforhandlinger ude på virksomhederne stort set er ved at være afsluttet. På Alpha Diesel er der givet en lønforhøjelse på 2,50 kr. i timen, mens der stadig forhandles på motorfabrikkens havnecenter. Rais i Vangen har givet 2,75 kr. i timen nu og yderligere en krone til oktober. Samtidig er en stor del af de medlemmer, der blev opsagt i efteråret, blevet genansat. På Martin har de lokale forhandlinger resulteret i 3,00 kr. pr. 1. marts i år og 2,00 kr. til næste år. samtidig er alle lønaftaler og lokalaftaler genforhandlet. De førte forhandlinger rundt omkring har givet gennemsnitlige lønstigninger fra 2,06 til 7,33 pct., konkluderer Metal-formanden.