Overskudsjord i naturområde

Lodsejer søger om dispensation, efter at han har fyldt jord på en engområde med bl.a. gøgeurt.

Et par hundrede kubikmeter jord er blevet læsset af på et naturområde ved Tved. Ejeren søger nu om dispensation. Foto: Ole Iversen

Et par hundrede kubikmeter jord er blevet læsset af på et naturområde ved Tved. Ejeren søger nu om dispensation. Foto: Ole Iversen

Skal en lodsejer - med tilbagevirkende kraft - have lov til læsse et par hundrede kubikmeter overskudsjord af på en mark, der er udpeget som beskyttet natur? Det er lige nu under overvejelse i teknisk forvaltning i Thisted Kommune. Kort før jul blev forvaltningen gjort opmærksom på, at der blev kørt jord ud på marken ved Vorringvej, lige over for det sydøstlige hjørne af Tved Plantage. Marken ligger ned til et lille vådområde og er udpeget som et såkaldt § 3-naturområde. Området er bl.a. hjemsted for nogle fredede gøgeurter, og der kræves dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvis en lodsejer vil køre jord ud på sådan et engområde. Det oplyser biolog Sabine Stosiek, Thisted Kommune, som kørte ud til stedet umiddelbart efter, at kommunen den 20. december havde fået at vide, at der blev læsset jord af i området. På det tidspunkt var der kørt flere læs ud, men arbejdet blev standset med det samme. Helt ren jord Jordstykket ejes af Kenneth Bonnerup, der bor i nærheden, på Døjholtvej 1. - Jeg var ikke klar over, at man skulle have tilladelse, siger Kenneth Bonnerup. Han har gravet jorden op i forbindelse med anlæg af en ridebane, og når han har kørt det ud på marken, er det ganske enkelt for at komme af med det et sted. Der er tale om helt ren jord - uden så meget som en mursten, understreger han. Det er blevet læsset af på den del af den fredede eng, som vender ud mod Vorringvej. Ifølge Kennet Bonnerup i et område, hvor det ikke går ud over fredede planter som gøgeurten. - Så jeg forventer at få dispensationen, siger han. - Jeg har siden fundet ud af, at der er et par hjørner af min grund, der ikke er omfattet af fredningen. Men jeg synes, det ville være synd at lægge jorden derud. Dispensationsansøgningen lyder på jordfyldning med ca. 250-300 kubikmeter jord, i en 10 meter bred bræmme ud mod Vorringvej - omtrent samme område som der, hvor jorden ligger allerede. Kenneth Bonnerup har dog ikke planer om at køre mere ud end de ca. 200 kubikmeter, som nåede at blive kørt ud, inden arbejdet blev stoppet. Naturtype i tilbagegang En ¿fersk eng¿ som den ved Tved er en naturtype med mange sjældne og fredede arter, både planter, fugle, padder og insekter. Men naturtypen er i stærk tilbagegang i Danmark - på grund af dræning, tilgroning - og opfyldning. - Derfor må vi passe godt på det, der er tilbage af naturtypen - også fordi Danmark skal opfylde Biodiversionskonventionens mål om standsning af tilbagegangen af den biologiske mangfoldighed, påpeger Sabine Stosiek. Som nævnt har Thisted Kommune endnu ikke taget stilling til ansøgningen om dispensation: - Men det er min umiddelbare vurdering, at han ikke vil få den, siger Sabine Stosiek.