OVERSPRINGS-HANDLINGER

{ Kan være alt fra at lægge syv-kabale til at læse avis. { En overspringshandling foretages, når man viger fra den opgave, man egentlig burde koncentrere sig om, for at lave noget helt andet og mindre væsentligt. Den canadiske forsker Piers Steel definerer fænomenet som “frivilligt at udsætte en tiltænkt arbejdsopgave på trods af at man ved, man er endnu dårligere stillet på grund af udsættelsen”. { Antallet af folk med hang til overspringshandlinger er steget hos den canadiske befolkning fra 15 procent i 1978 til til hele 50 procent i 2005. { 70 til 90 procent af alle studerende er påvirket af overspringshandlinger. Nogle af dem i en grad, at det påvirker dem så meget psykisk, at de har behov for psykologhjælp for at komme ud af vanen. { Overspringshandlinger er en af årsagerne til, at mange specialestuderende ikke bliver færdige på normeret tid. { Mænd laver flere overspringshandlinger end kvinder, og unge mere end ældre. { Skrivearbejde noget af det, der er nemmest at blive lokket væk fra. De største årsager til overspring { Dårlig planlægning { Koncentrationsbesvær { Frygt for den forestående opgave- Frygt for at mislykkes- Personlige problemer - alt fra kærlighed til job { Opgaven synes kedelig- Urealistiske forestillinger om perfektion Sagt om overspring ”I love deadlines. I like the whooshing sound they make as they fly by.” Douglas Adams “Anyone can do any amount of work providing it isn’t the work he is supposed to be doing at that moment.” Robert Benchley “Work is the greatest thing in the world, so we should always save some of it for tomorrow.”Don Herold kilder: www.procrastinus.com, artikel i universitetsbladet Au-gustus, Århus Universitet.