Overtager alle patienter

Hvis alt falder på plads, så skal lægehuset i Brovst overtage patienterne efter Ole Hougaard - også efter 1. februar.

Både lægerne i Brovst og Region Nordjylland håber på, at de kan forlænge den aftale, der er på plads for januar. 1600 patienter mangler fra nytår en fast læge, fordi Ole Hougaard går på pension uden at have fundet en afløser. I første omgang er der indgået en aftale mellem sygesikringen og de fire resterende læger i Brovst om, at de afløser. Det har dog ikke været uden forvirring. Ifølge læge Svend Erik Fonslev fra lægehuset i Brovst, så er der sendt to forskellige breve ud til patienterne. I nogle fremgår det, at lægehuset overtager midlertidigt, mens det i andre blot står, at patienter skal finde en ny læge. - Vi anser det for en flabethed at sende to forskellige breve ud og på den måde være med at splitte klinikken. Det hele er foregået på en yderst ejendommelig måde, siger Svend Erik Fonslev. Han forsikrer dog, at der er aftale om, at de overtage samtlige patienter i første omgang indtil udgangen af januar. Sektorchef i Region Nordjylland, Henrik Sprøgel, oplyser, at de fra regionens side håber at kunne forhandle en aftale på plads med Brovst-lægerne. Den skal så række, indtil der kan findes en mere permanent løsning, som forhåbentlig omfatter en ny læge til området. Henrik Sprøgel forklarer, at det handler om, at Sygesikringen og lægerne i Brovst skal blive enige om vilkårene for den midlertidige overbelægning, hvilket i sidste ende vil sige, at de skal blive enige om økonomien i en eventuel forlænget aftale.