Overvågning af vintervejene

Foreløbig har sne og is ikke givet de helt store trafikale problemer. Nordjyllands Amt har 38 målestationer ved vejene i amtet. Og herfra sendes data til den centrale computer på Amtsvejvæsenets hovedstation i Klarup Fra Danmarks Meteorologiske Institut modtager hovedstationen andre meteorologiske data, herunder radarbilleder og prognoser for nedbør, vej-, dugpunkts- og lufttemperaturer, og det er vejfolkene på hovedstationen i Klarup, der beslutter hvor og hvornår, der skal saltes på amtets veje. I vinterperioden overvåges hovedstationen døgnet rundt, og varslingssystemet giver mulighed for i et vist omfang at forudsige glat føre op til fem timer frem. Dette giver i langt de fleste tilfælde mulighed for at salte vejene, før det bliver glat. En almindelig vinter smides der 1000 ton salt ud over de danske veje. Varslingssystemet er lavet, så også kommunerne i amtet kan bruge det, og det gør Brønderslev, Frederikshavn, Hirtshals, Hjørring, Pandrup, Sæby og Aalborg kommuner. På www.vintertrafik.dk kan man få præcise informationer om situationen lokalt og se både luft- og vejtemperaturer for målestationerne og hvor og hvornår, der er sat ind med snerydning eller saltning.