overvågning i over 30 år

] Limfjorden er Danmarks største fjordområde. I mere end 30 år har Ringkøbing, Viborg og Nordjyllandsamter haft overvågning af Limfjordsmiljøet. I dag er overvågningen en del af et landsdækkende program, der har navnet NOVANA. Programmet omfatter bl.a.undersøgelse af tilførslen af næringsstoffer, kontrol af iltforhold, bundfauna, klimatiske forhold og indhold af tungmetaller.