Overvågning

Det er statens miljøcentre i Aalborg og Ringkøbing, der står for overvågningen af Limfjorden. Det sker fra Miljøskibet "Limgrim". For Mariager Fjord er det miljøcentret i Aalborg, der har opgaven. Her sker overvågningen fra miljøskibet "Maria". På en række målestationer laves der målinger for bl.a. iltindhold, algemængde, saltindhold og sigtbarhed. Der tales om iltsvind, hvis der er mindre end fire mg ilt pr. liter vand. Er iltindholdet under to mg pr. liter, så betegnes det som kraftigt iltsvind. Årsagen til iltsvind er, at organisk materiale falder til bunden, og omsætningen af det forbruger ilt.

Forsiden