EMNER

Overvågningssystem er forældet

Svært at skaffe resrevedele til overvågningssystem fra 1992

SÆBY:Udviklingen går hurtigt. Sæby Renseanlægs godt en halv snes år gamle overvågningssystem er forældet. Derfor er der indledt overvejelser om en opgradering. Overvågningssystemet styrer de logiske sammenhænge, der får alle maskiner, ventiler og målere på renseanlægget til at spille sammen. Der er tale om et såkaldt PLC-styresystem. Styresystemet blev projekteret og installeret i 1992-93, men er nu forældet. I en periode har det været muligt at skaffe reservede fra andre renseanlæg, der bruger samme type. Men da det er meget tvivlsomt, om der fortsat vil kunne skaffes reservedele, arbejder teknisk udvalg nu med planer om etablering af et nyt styresystem. Udvalget ønsker at få projektet med på 2006-budgettet. Overvejelserne går i retning af opgradering af overvågningssystemet med et såkaldt SRO-anlæg. Teknisk udvalg har i den forbindelse besluttet at vælge den samme leverandør, som for godt en halv snes år siden projekterede og leverede det overvågningssystemt, der nu er blevet forældet.