Overvægt og motion

Skolelæger slår fedmealarm, de danske børn bliver tykkere, på skolerne møder sundhedsplejerskerne 13-årige, som tager for meget på i vægt.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Steen Jørgensen

En landsdækkende undersøgelse fra Kommunernes Landsforening viser, at der bliver flere og flere overvægtige børn. I 63 procent af kommunerne oplever sundhedsplejersker, kommunallæger og sundhedskonsulenter, at der er blevet flere overvægtige børn i de seneste år. Forskerne ved desværre ikke ret meget om, hvilke tiltag, der er mest effektive overfor overvægtige børn, men man ved dog, at børn ofte ikke vokser fra overvægt, men at de også bliver overvægtige som voksne. Professor og fedmeekspert Berit L. Heitmann fra Syddansk Universitet og Institut for Sygdomsforebyggelse i København fremhæver, at cirka 40 procent af de børn, der er overvægtige som 7-årige, også bliver overvægtige som voksne, og det er en alvorlig sag. De alvorligste helbredskonsekvenser af overvægt er de følgesygdomme i form af diabetes, hjerteproblemer, blodpropper etc., som overvægtige har forøget risiko for, men for det enkelte barn er det værste, når man bliver mobbet eller holdt udenfor af kammeraterne, så fylder det jo mindre for barnet, at det kan få en blodprop som voksen, siger Berit L. Heitmann. En times motion om dagen forbedrer skoleelevers kondi markant, viser ny nordisk undersøgelse, motionen ser ud til også at forebygge folkesygdomme, og den bør hurtigt indføres på de danske folkeskoler, hvis skolebørn dyrker en times motion om dagen, kommer især overvægtige børn i langt bedre form og får tilsyneladende kraftigt nedsat risiko for, at de senere i livet støder ind i problemer med for eksempel kolesterol, forhøjet blodtryk og sukkersyge. Sådan lyder meldingen fra danske og norske forskere, Lars Bo Andersen, ph.d.-studerende Geir Kåre Resaland og professor Sigmund Anderssen fra Norges Idrettshøgskole, der har lavet en opsigtsvækkende undersøgelse i Norge af 250 folkeskoleelever, undersøgelsen viser en mulig vej ud af fedmeepidemien blandt børn og unge, hvor en times motion om dagen er noget, der virkelig batter. Børnene får tilsyneladende ikke bare forbedret deres kondition, men også gjort deres kroppe væsentligt sundere, foreløbige tal fra undersøgelsen indikerer, at risikofaktorerne for alvorlige sygdomme som forhøjet blodtryk og sukkersyge bliver reduceret til så lidt som en tredjedel eller en fjerdedel. Danske forskere har fundet en overraskende sammenhæng mellem usund kost og fedme og sund kost og vækst blandt børn, der peger på, at fed, sød og usund mad direkte hæmmer børnenes udvikling, i et forskningsprojekt med godt 900 børn i alderen 10-14 år har børnene været på 2-3 måneders skrap slankekur på et af landets Julemærkehjem, her har de overvægtige børn i gennemsnit smidt 9,4 kg. og samtidig, er de skudt dobbelt så meget i vejret, som deres normalvægtige jævnaldrende. Resultatet viser ifølge forskningsprojektets leder, professor Kim Fleischer Michaelsen fra Institut for Human Ernæring ved Københavns Universitet (KU Life), at børns overvægt og fedme ikke blot handler om for mange kilo og centimeter på sidebenene. Det er også et tegn på, at dårlig og næringsfattig kost bremser børnenes udvikling, forklaringen på de overvægtige børns kometvækst er med al sandsynlighed, at de under opholdet får en langt mere alsidig og bedre sammensat kost med flere vitaminer, mineraler og sporstoffer, end de er vant til, siger Kim Fleischer Michaelsen. Fedmeepidemien blandt danske børn er en reel og voksende trussel, de seneste 30 år er gruppen af overvægtige børn blevet større og større, så omkring hvert fjerde danske barn mellem 6 og 14 år nu er enten overvægtig eller direkte fed, selvom vi kan se, at udviklingen på det seneste er bremset en smule, så stiger antallet af overvægtige børn fortsat støt, siger professor Kim Fleischer Michaelsen, KU Life. Samtidig har tidligere studier vist, at usund kost, det vil sige en kost, som afviger væsentligt fra de otte officielle kostråd om seks om dagen, 30 minutters motion o.s.v. kan have negativ indflydelse på børns indlæring, siger Kim Fleischer Michaelsen. Endelig er det påvist, at overvægt og dårlig ernæring som barn og ung giver øget risiko for at udvikle type 2 diabetes, hjerte- karsygdomme og kræft senere i livet. Vi bliver syge og fede af ringe fødevarer, sund kost skal på den politiske dagsorden, hvis ikke vi skal ende som syge smagsanalfabeter. Er det rimeligt, at andre skal bestemme, hvad der er godt for os, og hvad der ikke er? Ja, det er det, hvis dem, der bestemmer, vel at mærke ved, hvad de taler om, og tør stå ved det. Madindustrien er svær at gennemskue, hvor mange ved at måden, vi vælger at emballere og opbevare fødevarer på, kan være hormonforstyrrende og kan medføre bl.a. cancer og problemer med fertilitet? At dyrkningen af afgrøder forurener grundvandet og gør drikkevandet urent? At der er sprøjterester i frugt og grønt, der kan ende som en farlig kemikaliecocktail hos forbrugeren. Der forskes løs og gives puljepenge til sundhedsfremmende projekter, men samtidig er der alt for lempelige regler, hvad angår f.eks. indholdet i industriforarbejdede fødevarer, modsætninger, der gør, at vi ikke udvikler os i en sundhedsmæssigt bæredygtig retning. Der skal ændres kurs, lad os få noget konkret lovgivning på området, lovbestemte oplæring i sundhedslære, hjemkundskab fra 0.-10. klasse og sund og nærende bespisning i offentlige institutioner, bare for at nævne nogle eksempler. Så der er al mulig grund til at tage disse ting alvorligt og lære børnene at spise rigtigt, motionere, derved undgår de mange såkaldte livsstilssygdomme senere i livet, samtidig vil samfundet kunne spare på sygehusophold og medicin, så det er bare at komme i gang med at forebygge.

Forsiden