Overvældende interesse for nyt investeringsselskab

Landsdelens femtestørste børsnoterede selskab

AALBORG:Straks fra starten har der været overvældende interesse for et nyt investeringsselskab, som Spar Nord Bank har taget initiativ til. Ifølge direktør Henrik Bærtelsen har interessen været så stor, at Spar Nord FormueInvest A/S allerede er blevet det femtestørste børsnotererede selskab i landsdelen uden for bankverdenen. Ikke færre end 4500 mennesker har investeret i selskabet, og hovedparten af dem er nordjyder, hvilket glæder ledelsen betydeligt. Selskabet er i øvrigt også det første af sin art i Nordjylland, og det vil udnytte den ekspertise, som Spar Nord Bank gennem årene har opbygget indenfor investering primært i aktier og obligationer; - Selskabet har lavet aftale med Spar Nord Bank om at forvalte pengene, og det vil ske på samme måde, som banken har plejet sin egen beholdning af værdipapirer, hvilket jo er foregået med stor succes, påpeger Henrik Bærtelsen. Afkast på 10 procent Han oplyser, at i modsætning til investeringsforeninger har Spar Nord Formueinvest mulighed for at investere, hvor man til enhver tid ser de bedste muligheder. Man behøver ikke holde sig til eksempelvis japanske aktier, men kun investere i dem, hvis de tegner godt. I det hele taget kan man flytte rundt med midlerne efter bedste skøn. Målet for Spar Nord FormueInvest er at nå et afkast på minimum 10 procent før skat og - i denne sammenhæng små - driftsomkostninger. En halv milliard kroner Selskabet er oprettet af Spar Nord Bank, som skød tre millioner kroner i det, men beløbet udgør nu kun en mindre post, da der er udbudt aktier for i alt en halv milliard kroner. I første omgang blev der udbudt aktier for 200 millioner kroner, og de gik som varmt brød, så der ved tegningsperiodens udløb var indløbet ønsker for mere end en halv milliard kroner. Derfor er der nu udstedt aktier for yderligere 297 millioner kroner. Tunge drenge Bestyrelsen består af en række tunge nordjyske drenge, da Sven Caspersen (tidligere AAU-rektor) er formand, Jan Gerhardt (direktør for handels- og udlandsområdet i Spar Nord Bank) er næstformand, og da Ole Jørgensen (direktør for Spar Nord Fonden), Finn V. Nielsen (adm. direktør for Hedegaard A/S) samt Jørgen Enggaard (adm. direktør i A. Enggaard A/S) er menige medlemmer.