Dronninglund

Overvej besparelser en ekstra gang

BESPARELSER:Forældrebestyrelsen for Flauenskjold AI gerne anmode Brønderslev-Dronninglund Kommune om at overveje de planlagte besparelser en ekstra gang. Det er med stor beklagelse, at vi kan se, at der skal være store besparelser på børne- og ungeområdet. Hvorfor skal vores børn være ”ofrene” i denne sammenlægning! Vi har haft en positiv opfattelse af den nye landsbyordning og har i vores brev af den 6. september også udtrykt vores positive holdning, selvom ordningen medfører forandringer for både personale, børn og forældre i vores institution. Vores opfattelse er nu, at landsbyordningen bliver betydelig belastet af økonomien ud fra det budgetforslag der foreligger. Hvis budgetforslaget medfører store besparelser for Flauenskjold AI - også på personalenormeringen (som tyder på, at det er 7 % nedskæring), så forudser vi bl.a.: - Den personlige daglige forældrekontakt forringes. - Aktiviteter i nærmiljøet nedprioriteres. - Der bliver større pres på personalet i hverdagen. - Arbejdsmiljøet, som er fantastisk i vores institution, bliver svært at bevare. - Der bliver lukket værksteder på institutionen. - Aktiviteter som koloni, grillaften, arbejdslørdag er allerede skåret væk. -Ture i hallen bliver færre. - Gode fodboldkampe bliver ikke til noget. - Osv. osv. osv. osv. osv. Vi håber, at I (politikere) ser ud over papirerne og tænker på vores børns dagligdag ude i institutionen. og at I tænker på det personale, som skal holde humøret/gejsten op hver dag fra klokken 6 til klokken 16.30.