Overvejelser om at ombygge boliger til tidsvarende ældreboliger

Ønsker beregninger på økonomiske konsekvenser

SINDAL/MOSBJERG:Omkring 15 beskyttede boliger og 1-rums boliger skal bygges om til moderne ældreboliger, hvis det er økonomisk rentabelt. De beskyttede boliger ligger i Færøgade, Sindal, og 1-rums boligerne på Mosbjerg Ældrecenter. Men beslutningen skal tages og byggeriet skal være planlagt inden nytår, hvis Sindal skal nyde godt af gunstige regler omkring byggeri af ældreboliger. - Det vil være dumt ikke at udnytte det, når muligheden er der, men vi skal lige have lavet beregninger på de økonomiske konsekvenser, inden vi træffer beslutningen, siger borgmester Søren Risager (V). Der er to årsager til de aktuelle overvejelser, idet der 1. januar 2003 trådte nye regler i kraft, hvorefter tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger overføres til reglerne i boligloven. Før det sker skal kommunen gennemgå boligerne for at vurdere, om de er tidsvarende, og det sker med udgangspunkt i en vejledning fra Erhvervs- og Boligstyrelsen, men det udelukkende en kommunal afgørelse om boligerne findes tidsvarende. Sideløbende har Folketinget lavet nogle midlertidige gunstige regler, der betyder, at den kommunale grund-kapital ved etablering af nyt alment byggeri, herunder ældreboliger, er ned- sat fra 14 til syv procent af byggeriets anskaffelsessum. Finansieringsvilkårene er de samme som ved den store modernisering af Vendelbohjemmet, som er konstrueret på en sådan måde, at den ikke belaster den kommunale pengekasse. En eventuel overgang til nye regler indebærer også, at tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger ændrer status fra at være institutioner til at være ustøttede, almene plejeboliger eller ustøttede, private plejeboliger. Samtidig ændrer beboerne status fra institutionsanbragte til lejere på almindelige vilkår. Det betyder, at de får fastsat en husleje, som stort set svarer til lejen af en tilsvarende ældrebolig. Det betyder også, at de omfattes af reglerne om individuel boligstøtte.