Overvejelser om salg af plejecentre

Ingen ændring for beboerne ved at et boligselskab står som ejer

HALS KOMMUNE: Tankerne om at sælge Hassinghave og Fjordparken til en boligforening er langt fremme. Der var overvejende positiv stemning for denne principielle beslutning på socialudvalgsmødet, så det nu er indstillet til økonomiudvalget og byrådet at bakke op om beslutningen. Da det blev besluttet at Hassinghave og Fjordparken efter ombygning skulle gå fra at være plejehjem til ældreboliger, kom det også til at indebære et større beboerdemokrati, hvor driftsregnskabet foregår i beboernes regi. Den beslutning man dengang traf betyder, at de løbende økonomiske dispositioner indgår i kommunens regnskab, hvor det er en administrativ tung opgave samtidig med, at regnskabet bliver væsentligt mere uigennemsigtigt. Seks millioner i kassen Samtidig kan man ikke garantere, at anlægsudgifterne ikke påvirker anlægsrammen for 2006. - Hvis vores eget boligselskab sælger til et andet boligselskab, kan vi lægge seks mio. kr. i kassen. Alle fællesarealer ejes af kommunen, men her vil vi så kunne leje os ind, fortæller socialudvalgsformand, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V). Porvenuet på de seks mio. kr. fremkommer ved, at kommunen sælger de ombyggede servicearealer på Hassinghave og Fjordparken. Samtidig opnår man en månedlig leje, der sikrer, at disse penge "tilbagebetales" over 30 år. For beboerne sker der ingen ændringer fra i dag, hvor kommunen ejer centrene. De er allerede driftsmæssigt under en boligforening, hvor administrationen vil være den samme, og lovmæssigt er der heller ikke forskel på, om det er en boligforening, der står som ejer eller kommunen. Samme model i Aalborg Én af de tunge overvejelser går derfor på anlægsudgifterne, hvor udvalget ikke har kunnet få svar på, om det påvirker mulighederne for anlæg til næste år. - I Aalborg Kommune har man den samme model, hvor et eksternt boligselskab ejer såvel boligerne som servicearealerne i centrene, og hvor Aalborg Kommune lejer sig ind, fortæller Ane- Marie Viegh Jørgensen. Som eksempel henvises til Christiansminde, der er et center, som ejes af en boligforening, men hvor kommunen ejer servicearealerne. Økonomiudvalget og byrådet skal derfor også tage stilling til en principiel beslutning om overdragelse af Hassinghave og Fjordparken til en boligforening, og i så fald, om man ønsker at frasælge servicearealerne til samme boligforening.