Svingelbjerg

Overvejer at lægge vejen om

SVINGELBJERG:Ikast Betonvarefabrik, der i december sidste år købte grusgraven ved Svingelbjerg, har søgt om tilladelse til at grave igennem den private fællesvej, der løber hen over området. I stedet skal der anlægges en anden vej, så beboerne i området stadig kan komme frem og tilbage. Der har været holdt et borgermøde, og det viser sig, at beboerne faktisk ser en fordel i at få flyttet vejen, så de undgår noget af den tunge trafik til og fra grusgraven. Kommunens teknik- og miljøudvalg skulle have set på sagen i denne uge, men har udsat den. De vil vente på, at lodsejerne selv forhandler og på, hvad amtet siger til at flytte vejen.