Lokalpolitik

Overvejer pause for boliger til unge

Noterer begyndende tegn på udlejningsvanskeligheder

AALBORG:Aalborg Kommune vil måske ikke næste år give tilsagn til byggeri af ny ungdomsboliger. Overvejelserne om et stop kommer fra teknisk forvaltning. Byrådets tekniske udvalg har dog ikke taget stilling til spørgsmålet, men muligheden for et stop er nævnt i et notat fra forvaltningen. Begrundelsen for at overveje et stop er, at der efter forvaltningens vurdering i enkelte bebyggelser er begyndende tegn på udlejningsvanskeligheder. Den vurdering kommer på trods af , at AKU - forkortelsen står for Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg - har venteliste. I et notat vurderer teknisk forvaltning, at forsyningen af ungdomsboliger er lettet meget de senere år. Således er det normalt sådan, at alle ny studerende, der er begyndt efter sommerferien, normalt har fået en bolig inden nytår. AKU"s opgørelser viser, at der stadig er rift om et-rums boliger, mens der på de seneste har været ledige to-tre værelses ungdomsboliger i den lidt dyrere kategori. Ventelisten til ungdomsboliger er på omkring 2200. Indtil nu er der i år færdiggjort ca. 160 boliger til unge, og i løbet af det næste år bliver omkring 260 færdige. Spørgsmålet om behovet for ungdomsboliger har på det seneste givet kraftig debat, efter at Venstre i byrådet undlod at stemme for etablering af en snes ny ungdomsboliger i Aalborg Vest. Partiets gruppeformand rådmand Mariann Nørgaard har bemærket, at kommunen har nået et mætningspunkt, hvad ungdomsboliger angår. - Jeg mener, at vi skal følge indstillingen om ikke at give tilsagn til ny ungdomsboliger i 2004. Det er faktisk nu muligt at komme til at bo mindre end 10 minutter fra universitetet. Samtidig mener jeg, at vi skyder os selv i foden, hvis vi siger ja til mere i midtbyen. Vi vil så risikere, at der opstår udlejningsproblemer i oplandsbyerne, og her ville de øvrige lejere så komme til at bære den økonomiske byrde, siger Venstre-medlemmet af teknisk udvalg Signe Friis. Hun mener, at AKU"s venteliste kan være svær at vurdere, ide nogle måske lader sig skrive op i håb om at få noget bedre end det, de har. I Aalborgs midtby kan der være en ventetid på 12-18 måneder på en ungdomsbolig, mens ventetiden i flere omegnsbyer er på mindre end tre måneder. Netop det, at der uden for det centrale byområde næsten ikke er ventetid, blev på det seneste byrådsmøde fremhævet af flere af Venstres byrådsmedlemmer. - Men de studerende vil helst bo i nærheden af midtbyen, og det mener jeg, at vi er nødt til at lytte til. Aalborg vil gerne være en uddannelsesby, men mange af de unge, der står på venteliste, bor i andre byer. Det vil sige, at kommunen har mulighed for at trække dem til som skatteydere. Det er ressourcestærke unge, der ikke giver de store omkostninger. Desuden nærmer vi os en lille generation af unge. En del af dem, der uddanner sig i Aalborg, vil også blive i området, når de er færdige, siger det socialdemokratiske medlem af byrådets tekniske udvalg Rasmus Prehn. Hans parti har fra sit årsmøde her i foråret anbefalet, at der i kommunens budget for 2004 kommer flere ungdomsboliger, og de skal helst etableres i midtbyen. I debatten om ungdomsboliger har der været peget på, at der på det private boligmarked bliver annonceret med ledige boliger til unge. Her siger Rasmus Prehn, der også er folketingskandidat, at Socialdemokratiet traditionelt er gået ind for en regulering af boligmarkedet, således at der gennem det støttede boligbyggeri bliver skabt et rimeligt prisniveau: - Der har været perioder, hvor studeren kunne risikere at skulle betale 2500-3000 kroner for et halvfugtigt kælderværelse. Det er for meget. Prisen på et et-rums kollegieværelse i Aalborg ligger nu typisk på 2000-2300 kroner. Selv om teknisk forvaltning lægger op til, at politikerne i 2004 bør overveje et stop for tilsagn om ny boliger, så peges der på, at der kan ske en udvidelse af Aalborghuskollegiet med fem boliger. Også en modernisering af Teknisk Skoles Kollegium på Øster Uttrupvej, som har problemer med udlejningen, kan komme på tale. I planen for Teknisk Skoles Kollegium kan muligvis indgå en udvidelse, hvor tomme lokaler bliver brugt til boliger.